På trods af adskillige års klar viden hos politikerne om, at herboende ikke etnisk danske befolkningsgrupper har mangefold flere tilfælde af sukkersyge, end der gør sig gældende for etnisk danskere, så har politikere - uanset tilhørsforhold - forholdt sig tavse om dette emne. Tavsheden har ligeledes gjort sig gældende hos næsten alle medier og fx Ernæringsrådet, så det må skønnes - ikke af faglige grunde, at være et ubekvemt emne at tale om og gøre noget ved.

Tirsdag den 7. august klokken 17

Men tirsdag den 7. august blev en historisk dag fordi DR 2 havde inviteret en ekspert om sygdom & ernæring i studiet for at fortælle om en undersøgelse, hun var i færd med at udarbejde, og som viste betydeligt større sygdomstilfælde med hensyn til sukkersyge hos de ikke etnisk danske medborgere.

Det var dog med stor forbavselse, at hun gang på gang fortalte, at der ikke tidligere forelå større undersøgelser på området? Glostrup Amtssygehus gennemførte for nogle år siden en meget stor undersøgelse om emnet!

Ugebrevet MEALS bragte dengang artikler om undersøgelsen og har også ved senere artikler henvist til Glostrup-undersøgelsen. Det er rigtigt, at undersøgelsen ikke dengang opnåede den helt store bevågenhed, og derfor er det måske forståeligt men ikke hensigtsmæssigt, at politikere og mange andre ikke erindrer dens tydelige konklusioner (advarsler).

Glostrup rapporten anfører

"Ser man på den etniske ikke danske befolkningsgruppe her i landet, så er det alarmerende, hvad en undersøgelse viser om sygdomme i denne gruppe. Tal fra Glostrup Amtssygehus viser, at 25 procent af de herboende pakistanere har sukkersyge mod 2-3 procent i den øvrige befolkning, og for tyrkerne er det 10 procent. Tilmed peges der på, at problemet risikerer at gå i arv til børnene."

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?