Mortalin A/S

Medarbejdere hos KiMs og Dragsbæk har haft stort udbytte af virksomhedstilpassede kurser.

Den tid er forbi, hvor virksomheder inden for levnedsmiddelindustrien alene skulle sende deres medarbejdere på hygiejnekurser. Nu ønsker virksomhederne også kurser, som handler om problemer, medarbejderne møder i dagligdagen - og hvor deltagerne derfor får et større udbytte af kurserne.

En af de virksomheder, der har haft udbytte af et virksomhedstilpasset kursus er KiMs A/S: "Vi har arbejdet med HACCP i mange år og har et godt system. Men vi har haft behov for at få denne viden bredt ud til flere i virksomheden. I stedet for at sende medarbejderne på de sædvanlige standardkurser, ser vi det som en fordel at give dem et fælles virksomhedstilpasset kursus," siger kvalitetschef Jette Bruun.

Kvalitetschef Jette Bruun og produktionsmedarbejder Helle Brandt er enige om, at det virksomhedstilpassede kursus var udbytterigt. (Foto: Lars Skaaning).
Kvalitetschef Jette Bruun og
produktionsmedarbejder Helle
Brandt er enige om, at det
virksomhedstilpassede kursus
var udbytterigt.
(Foto: Lars Skaaning).

"Da vi har etableret egentlige HACCP-teams, skal disse ansatte vide mere om, hvordan vi sikrer os, at alt, der kommer ind i virksomheden, lever op til både lovgivningens og vores egne krav. Derfor købte vi et virksomheds­tilpasset kursus hos A/S Mortalin, som vi i forvejen samarbejder med om skadedyrs­bekæmpelse."

Et HACCP-team hos KiMs A/S består af ansatte fra produktionsledelsen, produktionen, laboratoriet og øvrige relevante afdelinger, f.eks. teknisk afdeling og vedligehold. Mortalin-kurset satte bl.a. fokus på HACCP-principperne, HACCP-teamets arbejde samt hvordan man vurderer risici og dokumenterer f.eks. GMP'er og CCP'er.

Samarbejde på tværs

Helle Brandt, der arbejder i snack-produktionen, synes, at kurset fungerede godt, fordi grupperne var sammensat på tværs af organisationen:

"Vekselvirkningen mellem teori og praktiske opgaver fungerede også godt:
Det gjorde også kurset mere spændende, at vi havde en dygtig underviser, der kom udefra. Jeg har hidtil kun kendt Mortalin fra skadedyrskontrollen, men de ved altså også rigtigt meget om hygiejne. Og især var det godt, at tingene blev sat ind i en større sammenhæng," synes Helle Brandt.

Kvalitetschef Jette Bruun tilføjer, at det var en stor fordel, at underviseren på forhånd havde sat sig ind i de konkrete forhold på arbejdspladsen: "Det betød bl.a., at vi fik et godt og brugbart kursusmateriale, der var relevant for præcis vores virksomhed."

Gode værktøjer at arbejde med

Dragsbæk A/S - der står bag AMA margarine, Dragsbæk Oliemargarine og blandingsproduktet Bakkedal - har gjort samme erfaringer som KiMs:

"Vi finder det virksomhedstilpassede kursus klart bedre egnet til vores forhold og rutiner end det almindelige hygiejnekursus," siger Kurt Nikolajsen, der er kvalitets­ansvarlig hos Dragsbæk A/S.

"Deltagerne var ansatte i produktionen, lagermedarbejdere og folk fra vores laboratorium. Tilbagemeldingerne viser, at kurset især har været godt, fordi det gav medarbejderne en samlet viden om hygiejne, mikrobiologi og fødevaresikkerhed. Alle detaljerne i kurset var efter aftale med Mortalin tilpasset, så de var relevante for netop vores medarbejdere.

 

Kursuslederen vekslede mellem teori og praksis, og hun havde stor erfaring med levnedsmiddelindustrien. Det betød, at hun på baggrund af en briefing fra mig kunne levere et fremragende oplæg til kurset, som derfor fik et godt forløb og gav vores medarbejdere nogle gode værktøjer at arbejde med i hverdagen," konkluderer Kurt Nikolajsen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?