(8.1.2008) Månedens spørgsmål i december 2007 var:

Hvad bruger du mest på privat i december?

Svarene fordelte sig således:

Husholdning 49,3%
Gaver 50,7%

 

Som det fremgår, er bøtten vendt med hensyn til julegaveindkøbene. I modsætning til de¤senere år, hvor julegaver i høj grad dominerede jule-budgettet, så¤ er hovedvægten nu lagt over på husholdningen.

Medvirkende til at der ikke juleaften er nær så mange gaver som tidligere under juletræet er, at flere og flere er godt og grundigt træt af allerede juledag, at se annoncer og udstillingsvinduer med de selv samme varetyper til halv pris.

- En elektronisk stor-kæde har som slogan: "Det er dumt at betale for meget". Måske har de fat i en pointe.