Ordvalget kunne tyde på, at de ønsker Smiley fjernet

(22.5.2008) På baggrund af en ny undersøgelse bragt i dagbladet Børsen retter Brancheorganisationen Dansk Erhverv en kraftig kritik af Smiley ordningen, fordi man¤mener, at den har udviklet sig til en gang administrativt krakileri.

Brancheorganisationen er åbenbart enten ude på at udvande ordningen og dermed ødelægge den, eller også har man ikke forstået den dybere mening med fødevaresikkerhed for befolkningen.

Man må formode, at det er den første, der gør sig gældende, for en organisation, der hele tiden ønsker at gøre sig¤ bemærket i medierne, ville næppe udtale sig så kategorisk på et blankt grundlag.

- Forkert eller sløseri med fødevarer i blot et enkelt tilfælde kan afstedkomme, at mange mennesker bliver syge og endog dør.

Undersøgelsen: 
- Antallet af bøder er steget med 263 pct. siden 2005.
- Flertallet af bøder gives for manglende papirarbejde.
- Knap 40 procent af bøderne i stikprøven er givet for manglende dokumentation af virksomhedens egenkontrol.
- Knap hver fjerde bøde er givet for forkert eller manglende ophængning af Smiley rapporten.
- Knap hver 9. bøde er givet for forkert mærkning, typisk manglende mærkning på dansk.
- Ud af 294 bøder er kun 21 givet for manglende rengøring, svarende til ca. hver 14. bøde.
- Ud af 294 bøder blev 18 givet for forkert behandling af fødevarer, svarende til ca. hver 16. bøde. 
- Hårdere sanktioner som bøde og påbud anvendes i stigende grad. Antallet af indskærpelser (smiley 2), der giver virksomheden mulighed for at rette op, er faldet med næsten en tredjedel.
- Der gives i nogle tilfælde bøder for manglende dokumentation af egenkontrol på baggrund af 1. gangsforseelse, hvor mange fik en indskærpelse tidligere. I stikprøveundersøgelsen gælder det 17 bøder.

- Ovennævnte tal viser, at der fortsat er god grund til at holde et vågent øje med, at de gældende fødevareregler overholdes. Begynder man at slække på så det ene og så det andet, så er ordningen ikke mere noget værd.¤

Hvilket ærinde Brancheforeningen Dansk Erhverv er ude i - ved at kalde ovennævnte overtrædelser af reglerne for krakileri¤- kan man kun gisne om, men udtrykket er mildest talt skudt helt ved siden af hensigten med Smiley ordningen.

¤

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?