Kilde: Det Internationale Havforskningsråd, ICES

(26.5.2008) Det er forbavsende, hvor hurtigt situationen kan skifte, for det er ikke mange måneder siden, at flere eksperter mente, at torsken var stærkt truet i Østersøen.

Man skal naturligvis¤glæde sig over, at det nu forlyder, at torsken i østlige Østersø er i hurtig fremgang og allerede næste år vil være genoprettet til de målsætninger, som Det Internationale Havforskningsråd, ICES har opstillet. På den baggrund anbefaler ICES en kvoteforhøjelse i den østlige Østersø på 15 procent i 2009.¤

Det er en meget positiv udmelding ICES er kommet med, og dermed skulle de dystre forudsigelser fra flere sider om torskens snarlige udryddelse i Østersøen være gjort til skamme. Allerede på nuværende tidspunkt har man opnået de mål, som de videnskabelige eksperter har opstillet, og derfor kan fangstkvoten forøges i¤østlige Østersø.

Torskefiskeriet i Østersøen forvaltes af EU på grundlag af en langsigtet forvaltningsplan, som har til formål at genopbygge torskebestanden gennem en gradvis reduktion af fiskeriet, indtil bestandene befinder sig på et bæredygtigt niveau.

Rapporten viser, at målet for den vestlige Østersø endnu ikke er nået på grund af flere års lav rekruttering til bestanden. Her er ICES foreløbige anbefaling derfor, at torskekvoten nedskæres med 29 procent. Men anbefalingen kan ende på en reduktion på 15 procent. Det vil ske, hvis ICES i sommer når at blåstemple og indregne en forvaltningsplan for genoprettelsen af torskebestanden, som EU opererer med.

- Erfaringerne med EU's forvaltningsplan i den østlige Østersø viser, at planen hurtigere har ført os frem til målet. Derfor bør man¤holde fast ved denne plan, selv om det vil tage et par år ekstra, før man i den vestlige Østersø får genoprettet bestanden.

ICES har endvidere fremlagt rådgivning for bestandene brisling, sild og laks. Rådgivningen er grundlaget for efterårets forhandlinger i EU's ministerråd om næste års fiskekvoter i Østersøen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?