Hvor nemt kan det være. Bare følg EU reglerne

Mmm..

Regeringen gav grønt lys for omfattende naturødelæggelser. Landbruget har oppløjet naturarealer, der samlet svarer til Bornholm, Samsø og Læsø og mere vil følge. Regeringen har brudt sit løfte om at sikre, at miljøet ikke tog skade, skriver Landbrugsrådet den 29. september 2008 i sit nyhedsbrev på baggrund af en artikel i dagbladet Politiken.

Hvad man ikke gør opmærksom på er, at det er EUs ophævelse af landbrugets tvungne braklægning, som har medført, at ca. 830 kvadratkilometer natur nu er pløjet op med det formål, at man ønskede at øge produktionen af fødevarer til gavn for de fattige lande. Det forventes, at yderligere ca. 370 kvadratkilometer vil blive inddraget til samme formål.

Herhjemme har et nærmest enigt folketing, økologer, naturfredningsfolk og mange andre bifaldet, at det var en helt nødvendig beslutning for at skaffe mad på bordet til befolkningerne i de fattige lande.

I den senere tids debat herhjemme om at følge EUs afgørelser, har ikke mindst Politiken meget stålsat gået ind for, at Danmark til punkt og prikke skal efterleve EU.

- Man må derfor i sagen om dyrkning af braklagt jord gå ud fra, at avisen uden omsvøb går ind for EUs beslutning i denne sag.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?