Styk for styk træder FÆLLESSKABET i karakter

De danske økoregler gælder ikke mere i EU fra 1. januar 2009. I sommerens løb i år har der herhjemme været en meget heftig debat med hensyn til et¤lovsæt fra EU, nemlig om arbejdskraftens fri(e) bevægelighed. Her var det især folketingsmedlem Morten Østergaard (R), der med utrættelighed fik gennemført, at EU-regler skal overholdes af medlemslandene!

Nu har EU vedtaget nye klare økologiregler, og det betyder, at danske økologiregler skiftes ud pr 1. januar med EU's regler. De er på en lang række områder lempeligere for økologiske producenter, end mange danske økoregler er. Blandt andet vedrørende en række velfærds- og miljøregler.

Efter 1. januar kontrollerer Plantedirektoratet efter EU's regler. Det er naturligvis frivilligt for danske økologer, om de vil drive bedriften efter det danske- eller EU's regelsæt, men det er sidstnævnte, der er afgørende for,¤om du er økoproducent eller ej.

- Et medlemskab forpligtiger, som det er blevet sagt så mange gange i sommerens løb.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?