Fødevareministeriet ønsker at gøre fiskefartøjer mere brændstofeffektive. I alt udgår 31 ældre danske fartøjer. Tilskud, som gives til ophugning af dem, skal geninvesteres i fiskeriet. Det betyder, at fiskerflåden tilføres fem nybyggede fartøjer og yderligere fem nyere fartøjer fra udlandet.

Med omstruktureringsprojekterne får vi en mere moderne flåde, der er tilpasset fiskerimulighederne, og samtidig en fiskeriflåde, der er mere brændstofeffektiv end tidligere.

Faktisk kan erhvervet nedbringe forbruget med 4,6 millioner liter olie pr år, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen. Det svarer til 40 kutteres årlige forbrug af brændstof.

- Tilskudsordningerne indgår i det danske fiskeriudviklingsprogram 2007-13. Programmet medfinansieres af EU's Fiskerifond (EFF). MEALS.

Greenpeace vil ikke dy sig. Det er ikke første gang, men snarere sædvanligt, at Greenpeace ikke viger tilbage for aktiviteter, som ikke respekterer lovlige erhvervsinteresser.

Nu truer de med, at de vil dumpe store sten i svensk farvand for at forhindre blandt andet danske fiskere i at drive lovligt fiskeri.

Det er naturligvis myndighederne, og slet ikke Greenpeace, hvad det navn så står for, der bestemmer, hvor man må fiske, og hvor man ikke må fiske.

Greenpeace¤aktionen¤vil være selvtægt, der påfører lovlydige danske fiskere tab af fiskerimuligheder. MEALS. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?