I uge 41 skal de halvstore skolebørn i sving

Næsten halvdelen af alle børn og unge lever i dag ikke op til de officielle anbefalinger om fysisk aktivitet, skriver¤www.altomkost.dk. Disse anbefalinger må være skærpet¤i de senere år, for der er os bekendt intet, der tyder på, at børn samlet set bevæger sig mindre end for år tilbage. Ser man på antallet af medlemmer i landets idrætsklubber og tillægger motion for børn i børneinstitutioner og skoler m.v. , så tyder det på, at motionsniveauet i dag er højere end før i tiden.

Men det er naturligvis glimrende, at Sundhedsstyrelsen siden 2006 har gennemført en landsdækkende kampagne om fysisk aktivitet for børn og unge under navnet Get Moving. Dette års kampagne henvender sig målrettet til de 11-15-årige, og der er mange gode grunde til at fokusere på denne målgruppe.

Børn og unge der efterlever anbefalingerne for fysisk aktivitet, opnår socialpsykologiske gevinster i form af større livsglæde, mere overskud, større social trivsel, mere selvtillid og udviklede handlekompetencer. Bevægelse har desuden vist sig at have en positiv indflydelse på koncentrationsevne, hukommelse, adfærd i klasselokalet og på den kognitive læring.

Sundhedsstyrelsen gennemfører motionskampagnen GetMoving i uge 41.

Kampagnen er¤for at øge børn og unges kendskab til de officielle anbefalinger for fysisk aktivitet og gennemføre gratis aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet for dem i skoletiden.

Alle skoler og kommuner har frem til den 23. september 2009 mulighed for at tilmelde sig kampagnen og deltage i konkurrencen.

Du kan tilmelde dig herfra hjemmesiden www.getmoving.dk

Fokus på fysisk aktivitet: GetMoving sætter fokus på at være fysisk aktiv via TV spot, en hjemmeside med sms og videokonkurrencer for børn og unge samt et inspirationskatalog til lærere og pædagoger.

Derudover indeholder kampagnepakken i år en folder til forældre med information om og ideer til fysisk aktivitet. Idéer og redskaber er i år udviklet i samarbejde med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Danmarks Idræts-Forbund, Hjerteforeningen og Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Skoleidræt og kampagnen Aktiv rundt i Danmark og er samlet i et inspirationskatalog.

Projektledere Tue Kristensen 7222 7653, cand.scient. Gregers Hummelmose, 3395 6673

Se også hjemmesiden komigang om SMS konkurrence, videokonkurrence for klasser, inspirationskatalog, forældrefolder, plakat 1, plakat 2. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?