Hviletid & ny energi er i så fald meget påkrævet

Ifølge Dansk Firmaidræt er der i år sket en meget markant vækst i antallet af medarbejdere, som dyrker motion i arbejdstiden! Motionen drejer sig almindeligvis om enten løb, hurtiggang, gymnastik, boldspil eller en blanding i ca. en halv time, og med omklædning og badning forkortes selve arbejdstiden vel med ca. en time pr. motionsudøvelse.

På et spørgsmål stillet af TV2 til en motionsvirksomhed om, hvordan man så klarede at opfylde virksomhedens produktionsmål, blev der svaret, at det kunne man godt klare?

Motion i arbejdstiden drejer sig for os ikke om produktionsmål. Den slags må en virksomhed selv klare. Men når¤motionen - for de fleste medarbejdere ret anstrengende -¤foregår i arbejdstiden, så bruger udøveren en energimængde, der svarer til 3-4 timers energiforbrug ved sit arbejde, og kroppen er så i underbalance med energi til¤ forsvarligt bare at genoptage arbejdet.

Når en sådan situation indtræffer, har man svært ved at koncentrere sig og i det hele taget til at kunne yde en forsvarlig arbejdsindsats. Ved arbejde¤med kørsel eller maskiner bør virksomheden tænke grundigt over disse forhold. Du skal også selv være meget opmærksom på eventuelle tomme energidepoter, når du kører hjem fra arbejde!

Nu om stunder anbefales det fra mange sider kun at spise lige til stregen. Dette er i sig selv udmærket, og har også¤været anbefalet af MEALS mange gange, men man skal dog lige have med, at stregen forrykkes betydeligt, når den halve times motion brænder 30-40% af energirationen af.

Motion i arbejdstiden passer almindeligvis ikke sammen.

Den skal udøves i fritiden!

- I givet fald, en virksomhed opfordrer sine medarbejdere til at dyrke motion i arbejdstiden, så skal udøvelsen nøje kobles sammen med forsvarlig hviletid & energiindtagelse inden arbejdet genoptages. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?