Medaljen har som altid en bagside

Et meget fremført argument for at ændre lukkelovsreglerne er, at det vil tiltrække flere turister til Danmark. Man må tvivle på, om argumentet kan have sin rigtighed, for turismen i Danmark har år efter år - i en længere årrække - været faldende og er¤måske nået henimod, at synspunktet om øget tilstrømning af turister nok bør vægtes lavt i helhedsbetragtningen om fordelene ved den forestående vedtagelse af den nye lukkelov.

Danmark er det dyreste land i EU med hensyn til dagligvarer, og flere åbningsdage for butikkerne vil forøge deres omkostninger og deraf medføre øgede varepriser. Så set ud fra dette synspunkt er det måske mere end tvivlsomt, om den nye lukkelov vil fremme turismen i Danmark?

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at fra den 1. juli til næste år kan butikkerne holde åbent 30 søndage om året mod 20 i dag, mens alle de nuværende lukketidsregler ophæves fra den 1. oktober 2012. Dog skal butikkerne fortsat holde lukket på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag.

"Vi så meget gerne, at lukkeloven blev helt afskaffet med det samme. Men der er tale om et glimrende kompromis, der bøjer mange synspunkter og interesser mod hinanden.

Et flot stykke politisk håndværk af de involverede parter. Især i storbyerne er det i dag et stort problem for turisterhvervet, at butikkerne som hovedregel er lukkede om søndagen. Det betyder, at tusindvis af udenlandske gæster møder lukkede butiksdøre, når de tror de kan komme ud og shoppe.

Med den nye politiske aftale vil de større danske byer kunne byde på liv og energi, der både kan tiltrække og fastholde turisterne på både kort og langt sigt. Ikke kun til gavn for turisterhvervet og detailhandlen men også til glæde for Danmarks generelle image", siger Jens Zimmer Christensen, formand for HORESTA.

- Danmark skal passe gevaldigt på sine omkostninger, og lukkelovsforslaget skaber vist ikke grobund for flere turister til landet - måske snarere tværtimod på grund af endnu dyrere priser på dagligvarer, og dette er ikke lige sagen for familieferien.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?