Banken mener utvivlsomt til driftsoverskud

I Danmark står omkring 30 mio. kvadratmeter bevaringsværdige landbrugsbygninger og forfalder uden at bidrage aktivt til livet på gården og lokalsamfundet. Allerede i 1991 var dét et emne, som MEALS beskrev i en række artikler, og som vi fra 2001 i høj grad satte fokus på.

Politikere og landbrugsorganisationer så ikke eller ville nok helst ikke erkende, at store dele af erhvervet kunne være på vej mod en nedtur (krise), for det hele gik jo så godt, så godt! Men det var i stor udstrækning for lånte penge, som slet ikke stod i forhold til driftsresultaterne!

Nu lancerer Realdania i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret og Dansk Bygningsarv en hjemmeside, som tilbyder gårdejerne inspiration, viden og gode råd til at komme i gang med at genanvende gården. I foråret 2010 udbygges hjemmesiden med en digital værktøjskasse, der tager udgangspunkt i ejernes forskellige situationer, ønsker og behov.

"For os handler det om at bremse tabet af kulturhistoriske og arkitektoniske værdier på landet sammen med ejerne af gårdene. Derfor skal vi have brugbar viden og gode eksempler på genanvendte gårde frem i lyset, så det bliver tydeligere, hvordan der kan skabes nyt liv på landet og ikke mindst, hvordan bevaringshensyn og ny forretning kan gå hånd i hånd.

Velholdte bygninger med liv i kommer ikke blot ejerne til gode. De kan løfte hele lokalområdet, og styrke beboernes stolthed og tilknytning til det sted, de bor" mener Realdania.

- Naturligvis er det interessant at bevare kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. Men man må dog formode, at de henne i banken først og fremmest ser på muligheden for en driftsform med overskud.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?