Rettidig omhu sætter verdensrekord

Realdania og deres samarbejdspartnere er ikke i tvivl om,  "at mange af de 30 mio. tomme kvadrameter bevaringsværdige landbrugsbygninger landet over har potentiale til at blive brugt til nye formål som fx "gårdbutik, feriebolig, kontor, ældrebolig, lokalt kulturhus og håndværkervirksomhed". Muligvis, men nærmest intet i forhold til de mange kvadratmeter!

For en del år siden skrev MEALS, at landmænd snarest burde omskoles til kustoder og lære sprog, så de kunne vise besøgende fra ind- og udland rundt i deres bygninger. Tillige kunne der indrettes folde, så de også kunne beskue levende husdyr.

Vi skrev ikke artiklerne for hverken at være vittige eller spydige endsige nedladende, men for at påpege, at dansk landbrug vist ikke mere havde nogen nævneværdig driftsmæssig fremtid foran sig!

- Netop i denne tid holdes i København den største klimakonference nogensinde. Konferencens formål er at forhindre en katastrofal global opvarmning, som efter eksperters mening næsten med sikkerhed vil indtræffe om 50-100 år.

Landbruget kommer utvivlsomt, som andre dele af befolkningen, til at bære sin andel af de økonomiske udgifter. Til gengæld skulle de - som andre - få ro og tryghed ved at have medvirket til forhindring af global opvarmning for de kommende generationer.

- Man må erkende, at bekymringen for jordens befolkning er rettidig omhu i helt usædvanlig grad.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?