Harboe Farm A/S

Baggrund

Harboefarm ligger i Skælskør, og virksomheden er i de senere år gået fra at være et kendt kalkunslagteri til at hakke kød - svin, okse, kalv og lam. Økonomien i kalkunmarkedet var grunden til dette produktskifte, og der blev med valget behov for at indføre nye teknologier og metoder i produktionen. Arbejdet med omlægning til ny produktion medførte en række spørgsmål gående på kvalitet, arbejdsmiljø og reduktion af energiforbruget. Harboefarm skulle ikke prise sig ind på markedet men være garant for god kvalitet. Nye råvarer og processer inspirerede Harboefarm til at tænke i nye baner, hvad angår hakning og pakning af kød, og udviklingen af produktionen gav en helt aktuel viden om, hvilken vej man skulle gå, for at modsvare hvad kunderne efterspørger. Gode ideer inspirerede Harboefarm til at gå i gang med at sammensætte produktion på ny, så man i dag køler, hakker og pakker i helt nye dimensioner. "Vi har valgt at målrette vores produktion, så vi i dag rammer et behov, hvor vi kan få lov til at levere vores kvalitet", udtaler produktchef Jacob Jensen og fortsætter: "Forbrugerne ser ikke umiddelbart det bagvedliggende arbejde, men det er vigtigt, at vi kan dokumentere vores høje sikkerhed overfor detailhandlen, så butikkerne kan se forbrugerne i øjnene".

Projektet er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Effekter

De nye råvarer og teknologier, der blev investeret i på Harboefarm, inspirerede til at tænke produktet og metoden anderledes, og virksomheden besluttede således at prøve kræfter med pakninger af 2000 gram og derover. Normalt pakkes hakket kød, som vi kender det fra 250 - 1000 gram, og beslutningen betød dermed en anderledes tilgang til hele processen, da pakker af denne størrelse ikke fandtes på markedet. Med beslutningen skulle hele produktets vej til færdigvarelagret dermed gennemtænkes. Der blev investeret i nyt udstyr til mere effektiv hakning og med bedre temperaturforhold, og selve pakkearbejdet skulle selvfølgelig også nytænkes.

"Effekterne er mange - også for forbrugerne.¤ Vi er blevet mere prisbevidste, og er generelt blevet mere bevidste om madspild og hvad dette betyder for vores økonomi og miljø. Visse varetyper egner sig bedst til små pakker i denne forbindelse, og andre egner sig til større pakninger - herunder hakket kød." Jacob Jensen er således ikke i tvivl om, at man har truffet det rette valg. Hvad producenten angår er der en effektmæssig fordel i at hakke og pakke i større portioner, da man kan levere både til detailleddet men også til f.eks. kantiner og cafeterier i samme størrelser, som man leverer til i detailleddet. Det gør arbejdet mere effektivt og betyder færre produktionsskift.


Udfordringer og løsninger

For at kunne gennemføre pakning i nye dimensioner krævede det et generelt løft af virksomhedens teknologiniveau." Vi har koncentreret os om medarbejdernes tunge træk og skub, energiforbruget og holdbarheden." Jacob Jensen fortæller desuden, at der er blevet investeret i nyt udstyr, som forbedrer alle tre områder, og forbedringerne danner tilsammen den nye metode til hakning af kød i store portioner:

Grovhakning. Den helt centrale problemstilling hvad angår fødevaresikkerhed og hakket kød er den mangedobling af kødets overflade, der finder sted med hakningen. Når man skal pakke kødet i større portioner, gør denne problematik sig i særdeleshed gældende, og derfor skal man have en meget høj kapacitet, så kødet hurtigt kan gøres klar til den fortsatte forarbejdning. Den høje kapacitet skal kombineres med den mest effektive køleteknik, der hurtigt kan give kødet den rette temperatur. På Harboefarm har man nu indkørt nye, markedsførende teknologier til hurtig klargøring af kødet og bedre køleeffektivitet. Kølingen er baseret på CO2 - en af de bedste og mest miljøvenlige kølemidler, branchen kender.
Finhakning. En anden problemstilling i produktion af hakket kød er sikringen af en ensartet kvalitet, der, som kølingen, også har indflydelse på produktets holdbarhed. Den nye pakning på 2000+ hos Harboefarm medfører nogle udfordringer på finhakningen, og dimensioneringen på produktet har krævet en ny hakke og pakke linje på Harboe Farm. Linjen håndterer fra ende til anden de nye portionsstørrelser, og den nye dimensionering på hele processen, der sikrer ensartet kvalitet, er de stolte af i Skælskør. "Alternativet var, at det hele skulle foregå manuelt, og det var præcis det, vi lærte at undgå, da vi var kalkunslagteri" fortæller Jacob Jensen.
Håndtering. Det har stillet nye krav til medarbejderne på Harboefarm at skulle håndtere de større mængder kød, for der skal simpelthen transporteres større mænger ind til føderen. Derfor har man i forbindelse med det nye udstyr investeret i udstyr, der forbedrer medarbejderne arbejdsvilkår i produktionen. "Arbejdsmiljøet har altid været i højsædet i vores branche, og selvom vi ikke skal holde op med at forbedre os, er der ikke nogen tvivl om, at denne løsning letter håndteringen".


Mål

Hakkebøfferne og frikadellerne er heldigvis på menuen i mange år fremover! I dag er en af de førende producenter af hakket kød, Harboefarm på forkant med de nyeste produktionsmetoder på markedet. Kødet har fået et kvalitetsløft, og medarbejderne har, trods travlhed, fået et bedre arbejdsmiljø. Derudover har man på farmen et mindre energiforbrug pga. den øgede kapacitet, der medfører smidigere produktions- og køleflow, og de større pakninger giver også en væsentlig besparelse hvad angår emballage, idet mængden af plast pr. kilo kød er blevet halveret i forhold til de kendte 500 grams pakker. Der er godt gang i salget af de store pakker, og vækst har der været siden introduktionen for et år siden. "Hvor det ender, og hvad markedet kan bære, er umuligt at sige" slutter Jacob Jensen, "men så længe vi holder fast i kvaliteten, er vi i tråd med forbrugerens ønsker, og så ser fremtiden lys ud".

- Projektet er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?