Øget belægning på de fleste europæiske hoteller.

Der spores optimisme i¤ restaurations- og hotelbranchen i de fleste europæiske lande. Blandt de ret få undtagelser befinder Danmark sig. Det går simpelthen den forkerte vej lige for tiden.¤¤

Fremgangen er markant i Frankrig, Storbritannien,¤Tyskland og Schweiz. I disse lande har man ligefrem kunnet sætte priserne op. Men i det hele taget er der mere eller mindre forbedring i mange af de andre europæiske lande.

Der er tale om stigende belægningsprocenter, og det har naturligvis kunnet mærkes på indtjeningen. MEALS.


En god gammel bøf.

Malkekvæg er ikke berømt for at levere mørt kød af høj kvalitet, men det kan ændre sig. Ny forskning har vist, at malkekøer igen kan gøres bløde i kalveknæene. Strategisk fodring er hjørnestenen i et forskningsprojekt, hvor seniorforsker ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Århus, Margrethe Therkildsen, har formået at få gamle malkekøer til at gendanne så meget muskulatur, at de bliver noget værd på slagtebænken.

Vi har fundet ud af, at en bestemt fodringsstrategi kan forbedre kødkvaliteten. Når en ko producerer mælk, går næsten hele foderindtaget til denne produktion, og ikke nær så meget til opbygning af muskler, som det gør på almindeligt kødkvæg. Men hvis man golder koen (stopper mælkeproduktionen) og i tre uger derefter sætter foderratioen ned til 70 pct. af muligt dagligt indtag, så vil muskelopbygningsprocessen gå meget stærkere, når man sætter den op til 100 pct. igen. Efter yderligere seks uger har malkekvæget restitueret så meget muskelmasse, at man kan begynde at tale om ordentligt kød, siger seniorforskeren.

Efter fire år i mælkens tjeneste er køerne ved at være brugte, og tiden begynder at nærme sig for den sidste rejse. Men når malkekvæget ankommer til slagteriet, er det oftest nogle seje gamle tanter, der kører gennem kødhakkeren.

Ud over fedtmarmoreringen, så er overskæringskraften et af parametrene, når man måler kødets kvalitet. Det er den kraft, der skal til at skære fx fileten over, og på malkekvæg ligger den oppe omkring 7,4 kg efter en uges modning. Hvis man vil have en god filet, skal overskæringskraften helst ende på 3-4 kg. I vores forsøg lå overskæringskraften nede på 4,9 kg, og vi regner med at få den bragt yderligere ned, forklarer Margrethe Therkildsen.

Et af problemerne, som forskerne forudser, bliver prisen på det bedre kød. Før mælkeproducenterne vil synes om ideen, skal den være rentabel, og opstaldning, fodring og arbejdsløn i ni uger er ikke billigt.

- Selv om vi har regnet os frem til, at prisen på kvæget vil stige med ca. 1700 kr., er det ikke nok, hvis hver enkelt malkeproducent skal etablere en stald, hvor køerne kan gå. Der er brug for en anden afregningsfacon for kødet, hvis det skal blive rentabelt at lave gammelt malkekvæg til andet end fars, slutter Margrethe Therkildsen. FoodCulture.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?