Sæt dit præg på fremtidens økologipolitik.

Fødevareministeriet, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer har lanceret en fælles økologiblog, hvor en række bloggere vil give fødevareminister Henrik Høegh inspiration til en kommende økologipolitisk vision, som skal være med til at sikre, at Danmark når målet om en fordobling af det økologiske areal i 2020.

Bloggerne vil skrive om omlægning til økologi, forbrugertillid og markedsudvikling samt innovation og forarbejdning. Bloggen er en del af optakten til en stor økologi-debatdag den 10. juni, hvor fødevareministeren har inviteret en række eksperter til at komme med indspil til Fødevareministeriets økologipolitiske vision. MEALS.


Lukkeloven blødes op

Folketinget har torsdag vedtaget første skridt på vej mod total liberalisering af lukkeloven. Fra den 1. juli i år udvides muligheden for, at alle butikker kan holde åbent om søndagen i alt 30 gange om året. I øjeblikket må de gøre det 20 gange årligt. Det bliver også muligt at købe ind lørdag til kl. 20, hvor reglerne i dag foreskriver, at døren skal låse kl. 17.

Fra den 1. oktober 2012 ophæves alle lukketidsregler. Butikkerne skal dog fortsat holde lukket på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag, og på nytårsaftensdag skal de holde lukket efter kl. 15.00.

Regeringens lovforslag om liberalisering af lukkeloven blev vedtaget med stemmer fra Dansk Folkeparti, det Radikale Venstre og Liberal Alliance.


Investorer flokkes om danske hoteller

Selv om det er negative nyheder om bl.a. færre turister, der år efter år præger billedet, ønsker store kapital- og ejendomsfonde åbenbart at gå ind på dette marked som investorer.

For den tyske Aareal Banks hotelinvesteringer,¤handler det om at gøre op med den hidtidige model, hvor ejeren af hotelejendommen typisk bare lejer den ud. Den model bruges stort set ikke længere globalt.

Ejeren af ejendommen skærer sig selv af fra driften, der i sidste ende er afgørende for, om lejeren kan betale. MEALS.

¤

VI er verdens lykkeligste folk

Danskerne har vundet prisen som verdens lykkeligste befolkning. USA Today, en af de største amerikanske aviser og den eneste landsdækkende, mener, at danskerne har god grund til at være glade.¤

Derfor drog den amerikanske journalist Kitty Bean Yancey til Danmark for selv at få syn for, at Danmark igennem en årrække næsten altid nævnes blandt verdens lykkeligste befolkning.¤

I hendes artikel, der blev bragt i USA Today i weekenden, forsøger hun at finde svar på, hvorfor danskerne har denne status.

Den amerikanske journalist mener, at svaret blandt andet skal findes i danskernes velfærdssystem, det danske uddannelsessystem, et velfungerende sundhedssystem, klimabevidstheden, sociale nærvær, cykelglæden og hygge.

Vi skal være glade og stolte over, at vi har skabt så unikke sociale og samfundsmæssige værdier, at vi kan indtage prædikatet: The happy danes. MEALS. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?