Ny rute mellem København og New York.

Delta Air Lines og Air France KLM har åbnet direkte rute mellem København og New York -JFK lufthavnen, og derved får danske passagerer adgang til New Yorks største lufthavn, der byder på et omfattende rutenetværk og mange rejsemuligheder. De daglige afgange vil blive fløjet af Delta i en 170-personers Boing 757-200 og bliver et supplement til den eksisterende direkte rute mellem København og Atlanta.

Der er stor efterspørgsel på direkte flyvninger mellem Købehavn og New York, og i takt med at konjunkturerne er ved at vende, imødekommer man nu behovet for flere rejsemuligheder til og fra USA.

Delta åbner flere ruter mellem New York City og globale nøglemarkeder i år, og nær ved 30 byer står klar som nye eller udvidede destinationer til efteråret. MEALS.


Vordingborg Køkkenet

Vordingborg køkkenet har netop fået dokumentation for, at deres låger og korpus er værd, at dele indeklima med. Man har¤modtaget certificeringen Dansk Indeklima Mærkning.

Forud for certificeringen ligger en omfattende prøvning samt analyse på Danmarks Teknologiske Institut. MEALS.


Danmarks GMO-lov

Et flertal i folketinget har pålagt regeringen at arbejde for et EU-forslag om, at medlemslande skal have lov til at sige nej til dyrkning af GMO-afgrøder. Samtidig skal Danmarks GMO- lov,¤verdens første, genforhandles og endelig skal forskere sikres fri adgang til at forske i GMO-afgrøders konsekvenser for sundhed og natur.

I 2004 fik Danmark verdens første GMO-lov, nemlig den såkaldte sameksistenslov, som skulle sikre, at GMO-afgrøder ikke er til gene for landmænd, der ikke ønsker GMO. Loven skulle også sikre, at forbrugere, der ønsker fødevarer uden GMO, også kan få det.¤Man har bl.a. erfaret, at spredning af GMO-materialet er nærmest umulig at kontrollere. Det kan ske via vind, vand, bier, maskiner, lastbiler osv.

GMO-dyrkning har også medvirket til dannelse af såkaldte "superweeds" (superukrudt), som kræver mere sprøjtning og giftigere sprøjtemidler til skade for natur, miljø og landmandens økonomi. Økologisk Landsforening.

 

Børstings infame sprogbrug

"LO vil have stordemonstration foran Christiansborg. Deres formand, Harald Børsting hævder, at dagpengeindgrebet er en krigserklæring, og han blæser derfor til krig mod regeringens krisepakke, som¤er et direkte angreb mod samfundets svageste. Hvis dagpengeperioden halveres, vil mange tusinde mennesker helt miste deres økonomiske fundament", tordner den i mange år aktive frontkæmper - nu LO formand.

Han blæser til kamp mod "regeringens beskidte flertal" (red.: landets¤folkevalgte regering).

"Vi har desværre ikke nogen magt til at forhindre, at regeringen og Dansk Folkeparti bruger deres beskidte flertal".

- Nej heldigvis, men han har lov til at gå i spidsen for¤ demonstrationen og råbe sine sætninger ud om vore valgte politikere. MEALS.


Ny VisitDenmartk strategi mod 2017

VisitDenmark skal samle partnere om stærke markedsføringsprojekter, der kan tiltrække flere internationale gæster til Danmark. Det er essensen i en ny strategi for organisationen, som blev meddelt samtidig med, at Folketinget vedtog "Lov om VisitDenmark". Det må siges at være en meget langsigtet strategi, men den vil naturligvis give ro om opgaven i en årrække.

VisitDenmarks tidligere brede opgaveportefølje bliver snævret ind til én klar hovedopgave om internationalt at markedsføre Danmark som rejsemål.

Markedsføring har også tidligere været en væsentlig opgave, men herudover har organisationen stået i spidsen for større erhvervsfremmeprojekter som fx udviklingen af helårsdestinationer i Danmark, nye mødekoncepter og værtskabsuddannelse.

Fremover skal VisitDenmark koncentrere indsatsen om den internationale markedsføring. Det vil for de bevilgende myndigheder kunne give et bedre billede om effekten af indsatsen.

- Konkurrencen om gæsterne er hård, og for at slå igennem internationalt, er det vigtigt, at dansk turisme leverer en målrettet og koordineret indsats.

 

Momsklemmen strammer to år endnu

Regeringen vil spare 24 milliarder kroner. Det betyder blandt andet, at lettelser i topskatten udskydes, og at ministrene går ned i løn. Der er¤næppe udsigt til, at erhvervskunder kan få lov at trække den fulde moms fra, når de benytter hoteller eller restauranter i Danmark. Men i Horesta vil man, som man¤har gjort i over fjorten år, kæmpe videre!

Man tror på sin sag, og organistaionen har regnet ud, at en momsafløftning for erhvervskunder på hotel- og konferenceophold alene vil kunne skaffe 1.700 nye arbejdspladser til Danmark.

- Vi skal ikke kun se på de kunder, vi mister nu, men også på dem, der kunne være kommet, siger formanden for Horesta, Jens Zimmer Christensen. MEALS. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?