Første vitaminkonference

Mmm..

Der er mange muligheder for at øge indholdet af vitaminer i vores fødevarer. Det viser den voksende del af vitaminforskningen, der har fokus på metoder til at bioberige eller syntetiskberige fødevarer, som blev præsenteret på den første internationale vitaminkonference, hvor DTU Fødevareinstituttet var hovedarrangør.

Vitaminforskningen har i stigende grad fokus på forskellige metoder til at øge indholdet af vitaminer i kosten. Metoder, som grundlæggende går ud på enten at bioberige eller syntetiskberige fødevarer.

Men der er indtil videre kun tilstrækkelig dokumentation til at berige med D-vitamin, ligesom det er alt for tidligt at konkludere, om nogle metoder er bedre end andre. Det er i alle tilfælde vigtigt at overveje både fordele og risici ved at vitaminberige vores mad. Langt de fleste danskere får også som hovedregel tilstrækkeligt med vitaminer gennem den kost, de spiser.

Bioberigelse går ud på at øge det naturlige indhold af vitaminer i vores fødevarer. En metode er at bruge de fødevarer eller dele af en fødevare, der naturligt indeholder mest af det pågældende vitamin. Andre metoder består i at ændre produktionsprocesser, dyrkningen af grøntsager eller forholdene for produktionsdyr, så de får et højere naturligt indhold af vitaminet.

Ægyptiske resultater peger for eksempel på, at indholdet af B-vitaminet folat i brød kan øges ved at anvende spirede hvedekerner eller ved at ændre formalingsteknikken, så den folatholdige del af kernen bliver koncentreret.

En anden mulighed er at vælge plantesorter med et højt indhold af de ønskede vitaminer. En dansk undersøgelse viser her, at kornsorterne quinoa og hvede har et højt indhold af E-vitamin.

Norske undersøgelser angiver, at det er muligt at øge indholdet af K-vitamin i opdrætslaks ved at tilsætte K-vitamin til foderet.

Desuden kan D-vitamin i champignoner øges, så indholdet er på samme niveau som i vilde svampe, eller så indholdet i en enkelt champignon svarer til det anbefalede daglige indtag, viser dansk forskning.

Et andet igangværende dansk forskningsprojekt har til formål at undersøge, hvordan planter kan produceres med indhold af D-vitamin.

Syntetisk berigelse betyder, at syntetisk fremstillede vitaminpræparater bliver tilsat fødevarerne i løbet af fremstillingsprocessen. Det kræver normalt homogent og fint formalede fødevarer som mel eller mælk. Men på konferencen blev et australsk forskningsprojekt fremhævet, som peger på, at det er muligt at øge indholdet af folat i parboiled ris ved at tilsætte folat inden forkogningen.

Den første internationale vitaminkonference blev holdt i København den 19.- 21. maj med 183 deltagere fra 32 lande. Konferencen dækkede alle aspekter ved de 13 vitaminer, lige fra indholdet i vores fødevarer, indtaget gennem kosten og til virkningen på vores sundhed. Omdrejningspunktet var betydningen af de analytiske metoder for at finde og undersøge vitaminerne i forbindelse med ernæringsforskning, fødevaredatabanker og deklarationskontrol.

Konferencen var arrangeret af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Øresund Food.

- Det er planen at holde den anden internationale vitaminkonference om to år - igen med København som værtsby.

Læs mere på www.vitamin2010.dk 
Se også Fødevarestyrelsens anbefalinger vedrørende vitaminer på altomkost.dk.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?