Kilde: HORESTA

Nedturen er fortsat ind i 2010 for hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Det viser en konjunkturanalyse, som HORESTA har gennemført blandt sine medlemmer.

Mens en del erhverv¤har set kurven knække det seneste års tid, så viser undersøgelsen, at der fortsat er fald i hotel- og restaurationsbranchen. Undersøgelsen dækker de første fem måneder af 2010 sammenlignet med samme periode i fjor.

Man skal se tilbagegangen i lyset af, at 2009 i forvejen var et meget vanskeligt år for landets hoteller, restauranter og turistvirksomheder med store omsætningstab til følge. Nu har situationen for mange udviklet sig endnu mere i negativ retning, siger Lone Njor Hulth, der er administrerende direktør i HORESTA.

Lidt over halvdelen (51pct.) af virksomhederne i undersøgelsen har haft omsætningsnedgang. Blot 30pct. angiver, at de har oplevet omsætningsfremgang, mens 17 pct. har haft en omsætning på niveau med 2009. Nedgangen i efterspørgslen er ikke ligeligt fordelt mellem landsdelene. Hovedstaden og Nordjylland har klaret sig over gennemsnittet, mens Sjælland uden for København er hårdest ramt.

Det er blandt feriecentrene, man finder den største andel, som har oplevet fald i omsætningen. Men også cafeer, fastfoodrestauranter, cafeterier, kroer samt kursus- og konferencecentre oplever, at omsætningen i 2010 har ligget på et lavere niveau end samme periode i 2009. Mest positivt ser det ud for restauranterne og hotellerne, selvom der også blandt disse virksomhedskategorier er en større andel, der har oplevet tilbagegang end fremgang.

Vi ser også en ændring i forbrugernes adfærd. Særligt erhvervskunderne er mere prisbevidste, end de har været før. siger Lone Njor Hulth.

Analysen viser, at samtidig med, at kunderne køber mindre, kræver de, at kvalitetsniveauet bliver fastholdt. Det er en stor udfordring for erhvervet, at man ikke alene skal forholde sig til færre gæster og lavere gæsteforbrug, men også til krav fra kunderne om som minimum at levere samme kvalitet til en lavere pris, siger Lone Njor Hulth

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?