Dog langt mindre i Københavns kommune og i vore andre store byers forvaltninger

Mmm..

Det er glædeligt, at sygefraværet generelt har været faldende i de seneste par år. Det gælder såvel i den offentlige sektor som i de private virksomheder. Dog ikke i forvaltningen i Københavns kommune eller i andre af landets store byers forvaltninger¤som Århus, Odense og Ålborg.

København har et magistratstyre med politiske borgmestre for hvert magistrat.¤Ganske vist også en overborgmester, som man dog sjældent ser træde i karakter, når sager ruller. Som leder har man en nøglerolle i forbindelse med løsninger, og ikke mindst når man står i spidsen for en kommune, som stort set er markant dyrere i gennemsnit pr. borger på næsten alle borgernære områder indbefattet sygefravær.

Gevinsten ved et reduceret sygefravær er stort. Et højt sygefravær er ikke bare en privat sag, dertil er omkostningerne for høje, både for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet som helhed.

For den enkelte kan et højt sygefravær medføre en større risiko for udstødning af arbejdsmarkedet. For virksomhederne har sygefravær en negativ indvirkning på behovet for at skaffe al den kvalificerede arbejdskraft, som er mulig. For samfundet ligger omkostningerne i, at udgifterne til sygedagpenge kan finde langt bedre anvendelse andre steder.

Som i alle andre personalemæssige forhold, gælder det, at uden topledelsens engagement og opbakning går det ikke. Men lige så vigtigt er det, at ledere og medarbejdere i fællesskab sætter fokus på sygefravær. Det vil være med til at fjerne noget af den aura af tabu, der for mange er forbundet med at beskæftige sig med sygefravær.

- Synlighed og en fornuftig holdning hos både ledelse og medarbejdere er en forudsætning for, at indsatsen kan integreres på lige fod med øvrige vigtige ledelsesopgaver. Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?