Men det rækker ikke i den globale fremtid

Mmm..

Det svenske Jordbrukssverket har fundet frem til, at danske landmænd har de bedste muligheder for at tjene penge i sammenligning med Sverige og Finland. Det skyldes især større stalde og et mere strømlinet produktionsapparat.

Så hvis de danske landmænd har svært ved at tjene penge, må det være mere end hårdt at være landmand i Sverige og Finland. De to landes landbrugsproduktion har i hvert fald sværere betingelser at skabe overskud ud fra end de danske har. Det viser en ny rapport udgivet af det svenske Jordbruksverket, en underafdeling af det svenske landbrugsministerium.

Der er en lang række faktorer, der gør det mere rentabelt at være landmand i Danmark end i Sverige og Finland. Fx har vi lavere byggeomkostninger pr. dyr, da vi bygger større stalde, et mere strømlinet produktionsapparat, et velfungerende rådgivningssystem, der sikrer høj nytte af ny viden, og større driftsenheder. Alt i alt betyder det ifølge rapporten, at danske landmænd tjener mere pr. arbejdstime end vore nordligere liggende naboer, som til gengæld får en større del af deres indtægt fra landbrugsstøtte.

Vi er ikke overrasket over konklusionerne i rapporten og den skal uden tvivl især ses, som inspiration til de svenske landmænd. De er ganske enkelt nødt til at lave større og mere effektiv produktion, som vi har gjort det i Danmark, hvis de skal kunne konkurrere.

I den sydlige del af Sverige er landbruget mere lig det danske, men ellers er de danske landmænd mere presset i konkurrencen af det tyske landbrug. Det kan man fx se på, at der sendes stadig flere smågrise ned over grænsen til opfedning på tyske bedrifter. Og på sigt vil særligt Polen og efterhånden også de andre østeuropæiske landes produktion være stærke konkurrenter til den danske.

Det er lidt trist, at denne situation først nu for alvor tager fart, for det har været kendt stof i en¤årrække. Derfor er det mere end nødvendigt, at Danmark holder fokus på at sikre konkurrenceevnen.

- Sent er vel ikke for sent?


¤

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?