'Små' nyheder har stor bevågenhed blandt MEALS læsere

Ny turisme organisation 
 
Foreningen af danske Turistchefer skifter navn til Dansk Turismefremme. Navneskiftet giver anledning til at hæve ambitionsniveauet for foreningen, som dog stadig holder fast i de bedste elementer fra den hidtidige forening.

Konkret betyder det, at foreningen går fra at være en forening for enkeltpersoner til fremover at blive en organisation for alle, der er engageret i turismefremme i form af turistinformation, markedsføring og udvikling af turismen.  MEALS

 

VM-sølv til kokkelandsholdet

Sølvet kom i hus i kategorien varmt køkken. Dommerne havde bedømt den danske præstation til guld, hvis ikke det var fordi, holdet løb ind i små timingproblemer. Det betød, at danskerne ramte nogle få minutter uden for tidsgrænsen med serveringen til de sidste blandt over hundrede spisende.

På den danske VM-menu var blandt andet limfjordsøsters og dansk kalv.   MEALS


Kunst-gourmetrestaurant lukket

Det eksperimenterende Madeleines Madteater kunne ikke løbe rundt trods succes. Det bekræfter kokken Mette Sia Martinussen, som sammen med scenografen Nikolaj Danielsen har drevet stedet, der har fået topkarakterer af en række af landets madanmeldere.

Det er et år siden, der sidst er blevet serveret mad i det tidligere Tuborg-depot et godt stykke ude af Artillerivej ved Islands Brygge, som gennem godt tre år inviterede gæster til en gourmetmiddag bygget op som en teaterforestilling.

Madteatret er blevet ramt af det klassiske problem indenfor restaurationsverdenen, hvor gæsterne flokkes, anmelderne jubler, og alligevel kommer der ikke nok penge ind på kontoen.   MEALS


Ekstra bonus for praktikpladser

En ny lovændring, der trådte i kraft den 15. november, giver virksomheder mulighed for at modtage op til 70.000 kroner i præmie og bonus for at indgå uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne.

Der er tale om en videreførelse og forbedring af den hidtidige præmierings- og bonusordning, der betyder, at arbejdsgiverne til og med 2011 kan modtage op til 70.000 kroner per nyindgået aftale mod 50.000 kroner i 2010.

Initiativet er trådt i kraft og virker samtidig bagudrettet for uddannelsesaftaler, hvor prøvetiden ikke er udløbet den 15. november 2010.   MEALS


HORESTA samles under ét tag

HORESTAs repræsentantskab har vedtaget en ny vision for organisationen, der i første omgang vil betyde, at al medlemsservicering samles under ét tag og under én ledelse. I dag serviceres HORESTA Arbejdsgivers medlemmer af Dansk Erhverv.

Vi går en travl men også meget spændende fremtid i møde. Med repræsentantskabets beslutning er der lagt et spor for en utrolig spændende udvikling af HORESTA, som vil sikre bedre rådgivning og servicering af medlemmerne samt større politisk gennemslagskraft, siger adm. dir. i HORESTA, Katia K. Østergaard.   HORESTA

 
I Folketinget

Landdistrikternes Fællesråd har i snart 2 år arbejdet hårdt på at få et Landdistriktsudvalg i Folketinget. Nu er partierne på Christiansborg blevet enige om, at der efter næste valg skal etableres et Landdistriktsudvalg i Folketinget, som et nyt stående udvalg.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard kalder det en kæmpe sejr for landdistrikter og yderområder, men også for Landdistrikternes Fællesråd som organisation. Der er mange emner, der er vigtige for at skabe en god udvikling i vore landdistrikter og her er rammevilkårene for udvikling særdeles vigtige.

Rammevilkårene udstikkes ofte fra Stat, Regioner og Kommuner og her er det ekstra vigtigt, at den politiske organisering kan håndtere de udfordringer, der er for vore landdistrikter og yderområder og skabe de muligheder, der er nødvendige for en positiv udvikling. Nu har man landspolitisk taget det afgørende skridt for at skabe den rette organisering.

Landdistrikter og de særlige behov, der er for en tværgående organisering, er blevet taget seriøs af politikerne på Christiansborg. De politiske partier har én efter én tilkendegivet sig som positive overfor et landdistriktsudvalg, som for alvor kom på banen, da et af regeringspartierne satte det på dagsordenen.   MEALS


Succes for dansk økologisk eksport
¤ 
Dansk, økologisk eksport er tredoblet på fire år. Økologisk Landsforening og de økologiske virksomheders indsats med eksportfremstød overfor især Tyskland har båret frugt.   MEALS


Bog: Rigtige oste starter med Ø

Få det lækre magasin ØKOLOGISK tilsendt 4 gange om året, få Kille Ennas bog "Rigtige Oste starter med Ø", få et bæredygtigt indkøbsnet og 
vind Hanne Risgaards nye bog "Hjemmebagt - korn, mel og bagning".

Kontingent: 330,- kr. for resten af 2010 og hele 2011   Økologisk Landsforening

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?