Det er bedst, at køer bliver i stalden, skriver Landbrug & Fødevarer i nyhedsbrevet Food & Culture

Udviklingen med færre køer på græs fortsætter. I de seneste syv år er antallet af køer, der kommer på græs om foråret, faldet fra 74 procent til omkring 33 procent. Det viser beregninger fra Videncentret for Landbrug. En rundspørge, foretaget blandt kvægkonsulenter viser, at der i 2010 kun var cirka en tredjedel af de danske malkekøer, der kom på græs, hvorimod tallet i 2003 var cirka tre ud af fire køer. Tendensen er den samme i år.

Nu hævdes det, at årsagen til at færre køer kommer på græs er, at staldene i dag er større, og køerne går frit og har mere bevægelsesfrihed, hvorimod de tidligere stod bundet i mindre stalde.

I dag går cirka 85 procent af de danske køer i løsdriftsstalde, hvor de kan bevæge sig frit, og derfor er argumentet i dag, at køernes behov ikke er så stort mere. Tillige skulle køernes adfærds-, sundheds- og fysiologiske behov blive tilgodeset lige så godt i de moderne kvægstalde, som hvis de kommer på græs.

"At fodre køer på græs er en kunst. Faktisk er der en række udfordringer ved at rykke nutidens store kvægbesætninger fra stald til græs.

Landmændene skal hele tiden holde øje med, at de alle sammen får tilstrækkeligt med foder, og at det er afbalanceret med hensyn til de forskellige næringsstoffer. Fodringen er nemmere at styre når de står i stalden. Og så er køer vanedyr. De kan godt lide at få den samme mængde foder hver dag. Derudover er der en del krav til markens tilstand, der skal være opfyldt, for at køerne kan have det godt på græsmarken, og ikke alle ejendomme har jord nok i nærheden af staldene.

Der skal være nok græsvækst, og så skal der ikke være smattet eller hullet på marken, så køerne kommer til skade. Hvis ikke disse krav er opfyldt, kan det være et problem for dyrevelfærden, og så er det bedre for køerne at blive i stalden," forklarer Peter Stamp Enemark, Landbrug, Kvæg.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?