Kaffe, energi, brændstof og mælkeprodukter røg i vejret

Det er blevet 2,9 procent dyrere for danskerne at købe ind i april måned 2011 i sammenligning med april måned 2010. Det viser nye tal fra Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks.

I øjeblikket stiger råvarepriserne globalt, hvilket også påvirker de danske priser. Men det største gennemslag i de danske forbrugerpriser fra de internationale konjunkturer er først og fremmest fra energi. Priserne på brændsel, el, gas og varme er steget med 7,7 pct., og her er olieprisen en væsentlig faktor, idet prisen på flydende brændsel er steget med 21,6 pct, mens priserne på brændstof er steget med 13,1 pct.

Priserne på fødevarer er også steget betydeligt i 2011 i forhold til 2010. Samlet set er udgifterne til fødevarer steget med 3,5 pct., mens udvalgte varer er steget mere. Kaffe er steget med 26,1 pct., smør, spiseolie og margarine med 13 pct. og andre mælkeprodukter med 11,6 pct., mens kød kun er steget med 2,7 pct. og grøntsager er faldet en smule i pris.

Fødevarerprisernes påvirkning af inflationen er dermed stadig ganske beskeden i Danmark. Og man kan konstatere, at fødevarepriserne ikke er steget i takt med energipriserne, men omkostningerne til fremstilling af fødevarer er steget væsentligt.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?