Hvis det alligevel sker, hvem bærer så ansvaret?

Man har i øjeblikket en stor diskussion om rimeligheden ved at have lov til at sælge mange fødevaretyper efter: Mindst holdbar til.
 
Det bliver utvivlsomt en følelsesladet debat, men mon ikke de fleste politikere, når alt kommer til alt, vil afstå fra denne eftergivenhed i forhold til gældende regler i dag.
 
Affaldsmængden i danske storkøkkener og butikker er meget stor. Alene for hoteller, restauranter, institutioner og kantiner udgjorde den i 2009 ca. 174.000/t (2008 ca. 164.000/t). Til sammenligning var affaldsmængden i den private sektor ca. 226.000/t (2008 ca. 205.000/t. )
 

Storkøkkenet bruger i stort omfang mange uforarbejdede produkter, men gennem deres store indkøb sparer de betydeligt på emballagen.

Madaffald udgør langt den største affaldsmængde i storkøkkener. De tal vi har kunnet fremskaffe for sektoren er uden nogle nicher, hvor vi ikke har kunnet få klarhed over tallene.

2009: Madaffald ca. 64 %, emballage og servering o.l. ca. 20 % og andet ca.16 %.

 

Affald før i tiden

 

Mange politikere og organisationsfolk har - ikke mindst det seneste års tid - blødt betydeligt op med hensyn til regler om økologi, dyrevelfærd og madspild!

 

 

Det er åbenbart som med vinden, når den kommer fra forskellige retninger.

 

 

De tre nævnte fødevareområder har naturligvis gennem årene fået stor spalteplads i MEALS.
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?