Et krav boligselskaberne og andre bygherrer bør tage til efterretning

Langt over halvdelen nemlig 58% af de studerende og unge under uddannelse vil altså soleklart foretrække at bo i en etagebolig med et rygeforbud. Det viser en stor undersøgelse af danskernes holdninger til tobaksforurenet luft gennemført af Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Lungeforening og Hjerteforeningen.

Mere end halvdelen af de unge mellem 15-19 år (52%) svarer i undersøgelsen ja til et forbud om at ryge indendørs i en etagebolig. Herved adskiller de unge sig markant fra resten af de adspurgte i undersøgelsen, hvor kun godt 1 ud af 4 svarer ja til forbud mod rygning i etageboligerne. Næsten halvdelen af de unge mener også, at det bør være fuldstændig forbudt at ryge i nærheden af døre og vinduer. Kun 7% synes, det er i orden at ryge som vært, når man har gæster, der ikke ryger, uden at spørge om lov.

Undersøgelsen afspejler en klar holdningsændring blandt de unge, som ikke ønsker at blive udsat for andres røg, eller selv udsætte andre for røgens skadelige virkninger. Det ser ud til, at det især er de unge, der har taget anbefalingerne om at undgå den farlige røg til sig.

Der er ingen tvivl om, at boligselskaberne i de kommende år vil blive konfronteret med de unges krav om røgfrie etageboliger i takt med, at de begynder at flytte hjemmefra.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?