Har hun mon alligevel fået betænkeligheder?

Mmm..

I den nye regering har næsten alle ministre været meget ivrige for at fortælle¤ medierne om, hvad de vil føre igennem på deres område.

Denne åbenhed har ikke på samme måde været gældende for den nye fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Danske landmænd skal nok ikke bare tro, at hendes tavshed er et udtryk for fred &¤ingen fare for skærpede vilkår for deres erhverv - tværtimod.

Vi har nemlig fået en fødevareminister, som altid fra tidlig morgen til sen aften og måske natten med har drømt om et samfund¤baseret på økologi.

Det hun dog i hovedlinjer har meddelt landbruget er, at hun vil skrue op for skatter og afgifter, ned for støtten og indføre skærpede miljøkrav til landbruget.

Hvorledes mon landbruget (banker) med over 300 milliarder kroner i gæld har det fra tidlig morgen til sen aften og måske natten med at høre om hendes planer om yderligere stramninger og derved forringet konkurrenceevne.

Det hun har lagt frem er fx:

at hæve pesticidafgifter 
at skære i landbrugsstøtten 
at skærpe reglerne for brug og udvaskningen af kvælstof
at indføre større sikkerhedszoner omkring drikkevandsboringer.

Hvis man i en årrække har fulgt Mette Gjerskov i skrift og tale, så kan man ikke være i tvivl om hendes store forkærlighed for økologi. Det er naturligvis ikke en livsstil, vi vil forhindre hende eller andre interesserede i at have, men vi anbefaler hende, hvis landbruget som helhed skal have en jordisk chance for økonomisk bæredygtighed, at ændre sine i årevis ensidige holdninger til dansk landbrug.

Men disse forhåbninger er absolut også til stede nu,¤da Mette Gjerskov er blevet minister, for så tynger ansvaret på en helt anden måde.

Vi håber, hun fra tidlig morgen til sen aften og måske natten med, vil anstrenge sig for at gavne hele dansk landbrug.Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?