Deres forsigtighedsprincip bør dreje sig om deres planlagte skatter & afgifter

Mmm..

Fedtafgiften på fødevarer betyder, at priserne på¤smør, olie og margarine er steget markant i oktober og november. Samlet set er fødevareinflationen næsten fordoblet siden indførslen af fedtafgiften. Det er desværre ikke alene på disse varegrupper, man vil se store prisstigninger. Det vil ramme mangfoldige dagligvarer.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at siden fedtafgiften blev indført 1. oktober, er de årlige prisstigninger på smør, olie og margarineprodukter steget fra omkring 9 pct. i september til mellem 20 og 22 pct. i oktober og november.

Det betyder altså, at inflationen på disse produkter næsten er fordoblet siden fedtafgiften kom til, og det betyder også, at priserne på fødevarer var en af de komponenter, som bidrog mest til den samlede inflation på 2,6 pct. i november.

Hvor fødevareinflationen i september var godt 2 pct. er stigningerne forøget til omkring 4 pct. i oktober og november.¤Foruden stigningerne i fødevarepriserne var det prisstigninger på energi som bidrog til inflationen.

Vi kan kun anbefale, at regeringen tænker om med hensyn til deres planlagte afgifter på fødevarer og energi. Afgifterne vil i høj grad drive forbrugerpriserne endnu højere op, hvilket vil betyde, at danskernes realløn vil falde.

Det er på tide, at regeringen tænker deres forsigtighedsprincip¤om, så det først og fremmest kommer til at dreje sig om IKKE at udhule danskernes realløn. Det vil nemlig få alvorlige konsekvenser for både erhvervslivet og forbrugerne.

Der er meget, der tyder på, at regeringen hurtigst muligt har behov for at komme¤tilbage i tårnet for at gentænke deres økonomiske politik.

- Det er¤mærkværdigt men ikke ukendt at konstatere, at det netop er venstrefløjen, her indbefattet Det Radikale Venstre, som vil stå fadder til måske den værst økonomiske nedtur en bloc for danskerne.

 

 

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?