Er det oppe i tiden eller kommet for at blive?

Unge storforbrugere af energidrikke drikker omkring 50% mere end v

oksne storforbrugere. Det viser en undersøgelse af indtaget af energidrikke i 16 EU-lande fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

En kommende undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med COOP skal kortlægge det stigende forbrug af energidrikke i Danmark for Fødevarestyrelsen. Den Europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har undersøgt forbruget af energidrikke i 16 ud af EU's 27 medlemslande. Danmark indgik ikke i undersøgelsen.

Energidrikke er læskedrikke med tilsat sukker eller sødestoffer, som også indeholder vitaminer og mineraler samt stimulerende stoffer som koffein.

Undersøgelsen viser, at cirka 30% af de voksne deltagere har drukket en energidrik inden for det seneste år, mens andelen er 68% for de 10-18 årige. Af de 68% teenagere er 12% såkaldte permanente storforbrugere med et gennemsnitligt indtag på 7 liter om måneden. Ligeledes er 12% såkaldte kortvarige storforbrugere, som drikker mindst 1 liter ad gangen. Andelen af storforbrugere ligger på samme niveau for den voksne aldersgruppe. De permanente storforbrugende voksne drikker 4,5 liter om måneden. De unge storforbrugere drikker således 56% mere end de voksne storforbrugere.

Der er stigende forbrug af energidrikke - også i Danmark - viser tal fra Nielsen ScanTrack en stigning i salget af energidrikke fra ca. 4,07 millioner liter i 2010 til 8,45 millioner liter i 2012.

Det er særligt indholdet af koffein i energidrikke, som bekymrer forskerne.

I Danmark er der et mærkningskrav om, at drikkevarer, der er tilsat koffein i en mængde på over 150 mg pr. liter skal mærkes med "Højt koffeinindhold. Bør ikke indtages af børn eller gravide eller ammende kvinder".

DTU Fødevareinstituttet anbefaler, at børn og unge højst indtager 2,5 milligram koffein per kg legemsvægt per dag.

"Højere indtag af energidrikke med større mængder koffein kan have skadelige virkninger og kan blandt andet føre til midlertidige adfærdsændringer, øget nervøsitet og ængstelighed hos børn", påpeger forsker Marta Axelstad Petersen fra DTU Fødevareinstituttet.

Ved at drikke én dåse energidrik på 50 cl overskrider teenagerne maksimumsgrænsen, hvorimod en dåse på 25 cl er nok til at overskride grænsen for en 10-årig.

"Energidrikke er ikke farlige for voksne - blot de har et mådeholdent forbrug. Voksne kan drikke enten 4-5 små kopper kaffe eller 5 energidrikke af 25 cl om dagen, uden at det daglige koffeinindtag ser ud til at give skadelige virkninger", tilføjer Marta Axelstad Petersen.

DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen har gennem længere tid været opmærksom på det øgede forbrug af energidrikke. Derfor skal DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med COOP kortlægge indtaget af energidrikke i Danmark.

- Resultaterne fra undersøgelsen vil blive offentliggjort i juni 2014.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?