Men pyt, for EU-hjælpepakker ser nu ud til at kunne financieres ved at hæve på borgernes bankbøger

Mmm..

Unioner har altid været på lånt tid, og EU ser nu ud til at stå ved en meget uoverskuelig korsvej. Adskillige unioner mellem lande har i tidens løb været etableret, men de er alle, som vi kan læse i historiebøgerne, styrtet sammen.

EU så ellers ud til at kunne være en undtagelse fra den ellers helt sikre regel om opløsning. Og i den forvisning førte det år efter år til større og større grad af overvurdering & ligegyldighed, hvor man så stort på stort set alle vitale medlemsforpligtende områder.

EU har fx ikke udvist fornøden handlekraft til at få medlemslandene til bare tilnærmelsesvis at overholde budgetter. Tilmed optog man det ene nye medlemsland efter det andet helt uden håndfaste økonomiske forpligtigelser.

Den form for løssluppen unionspolitik (foreningspolitik) burde have været stoppet for længe siden!

Følgen er nu om EU vil brase sammen?

Nu sidder man i suppedasen og taler blandt andet om at kunne fratage borgernes penge fra deres bankbøger!

Hvad bliver det næste?

EU har gennem årene ikke formået at holde hus & styr på sine medlemsstater, og derfor er det næsten en følgelig logik, at den ikke vil kunne holde sammen!

Den nuværende Europæiske Union (EU) tog sin begyndelse med traktaten om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. EKSF-traktaten blev underskrevet den 18. april 1951 i Paris og trådte i kraft året efter med Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg som medlemmer. I årenes løb er kredsen af medlemslande gentagne gange blevet udvidet og tæller i dag i EU regi 28 lande.

- Vil man have ro i sindet om unioner, frarådes det at læse om unioner i historiebøgerne.

 

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?