... for erhvervslivet ønsker kun mænd i ledelsen

Mænds "blæremås-mentalitet" er gennem en ny lov ved at lide skibbrud. En undersøgelse bragt i Foodculture viser, at 8 ud af de 10 største fødevarevirksomheder i Danmark har ikke en eneste kvinde i bestyrelsen. *)Allerede for snart 10 år siden skrev MEALS om dette emne, og vi bringer i slutningen en artikel fra dengang i kursiv.¤

Nul kvinder til bestyrelsesmødet, og sådan er situationen i rigtig mange fødevarevirksomheder. Foodculture.dk har set på kønsfordelingen i de største danske fødevarevirksomheder, og i 8 ud af 10 bestyrelser er der ikke en eneste kvinde, og¤alle 10 direktioner består udelukkende af mænd.

1. april trådte regeringens nye lov i kraft, der skal få danske virksomheder til at sætte fokus på at få flere kvinder på topposter og i bestyrelser. Politik for at fremme ligestillingen.

Det er besynderligt, at kvinderne ikke, heller ikke selv om de generelt er bedre uddannede, i højere grad gør sig gældende på topplan. Man må formode, at det er spild af gode resourcer, når mindst halvdelen af vore veluddannede nærmest forbliver i gulvhøjde i virksomhederne.

Ikke mindst produktudvikling, markedsføring og kommunikationen med omverdenen varetages udpræget af mænd, og det kunne man formode er et problerm, når forbrugerne i meget stort omfang er kvinder, som køber fødevarerne?

Hvordan ser tallene så ud (bragt i ugebrevet fra Foodcultura):

Mænd i bestyrelsen/kvinder i bestyrelsen/direktionen

Arla 21/3/10 mænd 
DAKA 12/1/8 mænd
DLA/Agrova 23/0/5 mænd
Danish Crown 15/0/3 mænd
Tican 11/0/1 mand
DLG 11/0/4 mænd
KMC 6/0/1 mand
Kopenhagen Fur 7/0/1 mand

---

Artikel fra MEALS 10/9 2003 ugebrev 33:

Landbrugsrådet er bare mænd

Af John Albert Christensen


Landbrugsrådet er omsider sprunget over hækken, fordi man vil finde ud af, hvad der befinder sig på den anden side.

I Landbrugsrådet, hvor 38 ud af 38 og i præsidiet hvor 7 ud af 7 er mænd, vil man til at vide, hvad der sker, og hvad der kan ske med hensyn til slutproduktet.

Dansk Landbrug og dets paraplyorganisationer fx Kødbranchens Fællesråd, Danske Slagterier og overraskende Økologisk Landsforening er i bestyrelser & råd domineret - hvis ikke fuldstændigt - af mænd. Denne ensidighed duer ikke, når man skal diskutere fødevarer og dets afsætning, og bør snarest laves om.

En af MEALS mest læste artikler gennem tiden (1983-2003) er "Ingen vil holde takketale for mor", selvom hun - i nødens stund for dansk landbrug de seneste 10 - 15 år - utrætteligt har medvirket til at mange bedrifter består den dag i dag!

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?