Hvorfor søger danske arbejdsløse ikke på tilsvarende måde jobs i fx Polen? Svaret gi'r sig selv!

Mmm..

Helt tilbage fra 2004 har vi skrevet en del artikler om arbejdskraftens fri bevægelighed, fx: 

Skal vi ryste i bukserne for arbejdskraft¤fra¤fx Baltikum, Polen, Ungarn?

Risikerer vi i alt for stor udstrækning, at de tager vores job?

Spørgsmålet for redaktionen var allerede i 2004 spørgsmål,¤om Danmark var ved at rode sig ud i en uoverskuelig situation, fordi vore arbejdsmarkedsforhold var helt ulige med fx de nævnte østeuropæiske lande.

Ork nej ringede den ene politiker og fagforening efter den anden til os og fortalte, hvor himmelråbende vi tog fejl, fordi næsten intet var jo¤bedre for det danske arbejdsmarked end at åbne op for arbejdskraft udefra!

- Alene fordi det så også gav danske arbejdere mulighed for at tage arbejde udenfor Danmarks grænser.

Vi gad nok vide, hvor mange danske arbejdere, der søger arbejde i de nævnte østlande?

Helt modsat dengang har både politikere og fagforeningsformænd i dag et helt andet syn og standpunkt¤om udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

De føler omsider presset fra vælgerne, og er der noget, der kan få dem til at lytte & i omdrejninger, så er det, når truslen om deres position & levebrød kan være i fare.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?