Kilde: Jyllands-Posten

Svinepest breder sig i EU og truer Danmarks milliardeksport af svinekød. For slagterierne og landbruget er det dog endnu værre, at det russiske importforbud medfører, at markederne i EU nu oversvømmes af alt det svinekød, der ikke længere kan sendes til Rusland.

De store danske andelsslagterier, Danish Crown og Tican, har netop reageret på det russiske importforbud ved at sænke svinekødsafregningen med 30 øre pr. kilo.

Målt i mængder voksede Danmarks totale eksport af svinekød til Rusland 27 pct. i 2013. Værdien af eksporten er ikke endeligt opgjort, men udgør formentlig knapt 2,5 mia. kr.

Den direkte effekt af importforbuddet er således alvorlig nok, men de indirekte tab i form af lavere svinepriser i hele EU vil formentlig være endnu større.

Generaldirektør Paola Testori Coggi fra EU-Kommissionen skal på fredag mødes med repræsentanter fra de russiske myndigheder for at drøfte en mulig ophævelse af importforbuddet.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?