MEALS-undersøgelse: Månedens spørgsmål i april 2014 var: Vil du stemme ved valget til EU-parlamentet i maj? Svarene fordelte sig således: Ja 80,8%, Nej 3,8%, I vildrede 11,5%.
MEALS

Landbrugsbøde på 750 mio. kr. Efter alt at dømme vil Danmark¤for anden gang tabe den største sag, som Danmark nogensinde har anlagt mod EU-Kommissionen ved EU-Domstolen. Domstolens generaladvokat opfordrede i¤onsdags til, at Danmarks anke i den såkaldte hektarstøttesag afvises. Hvis domstolen følger generaladvokaten, som den gør i de fleste tilfælde, fastholder EU en bøde på 750 millioner kroner til Danmark. Sagen drejer sig om udbetaling af EU-støtte til braklagte marker, som Danmark modtog i årene 2002 til 2004. I 2009 krævede kommissionen 100 millioner euro (750 millioner kroner) i brakstøtte tilbagebetalt fra Danmark. Danmark betalte pengene, men anlagde sag mod kommissionen for at få EU-Domstolens ord for, at danske landmænd havde ret til tilskuddet. Generaladvokat slår fast: EU-Domstolen afgjorde i juli 2012, at Danmark ikke skulle have de mange millioner tilbagebetalt, men Danmark ankede dommen. Den anke har EU-Domstolens finske generaladvokat, Niilo Jäaskinen, onsdag opfordret til, at domstolen afviser. MEALS

Europæere spiser mindre frugt og grønt. Interessen for at spise frugt og grønt er faldet i EU-landene med godt 8 pct. fra 2011 til 2012. Hver europæer indtog i gennemsnit lige under 387 g. frugt og grønt per dag i 2012. Det er under WHO's anbefalinger. Det er især frugt, som europæerne er begyndt at spise mindre af. Her er nedgangen på 11,8 pct. EU har netop besluttet at øge budgettet til skolernes frugtordninger fra 90 til 150 mio. euro. MEALS

Vedvarende støj over 85 decibel kan give alvorlige høreskader. 85 decibel svarer til at stå tæt op ad en motorplænelipper, oplyser Det svenske Arbejdstilsyn. Blot få års støj gør dig halvdøv. De svenske grænseværdier for støj er de samme som de danske. I Dansk Metal har man prøvet at sammenligne mobilmålinger med professionelt udstyr, og der er en kun lille usikkerhed på de to typer målinger. MEALS

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?