Et nyt parti ALTERNATIVET vil, med den tidligere radikale minister Elbæk i spidsen, have 100% økologi i dansk landbrug

Mmm..

Landbrug ved håndarbejde som fx 100%økologisk drift vil få store negative økonomiske konsekvenser for samfundet som helhed.

Alligevel har vi herhjemme et nyt parti på spring ind i Folketinget, som ønsker et helt økologisk Danmark.

I samme tråd er det ikke mere end¤ca. et årti¤siden, at daværende EU kommissær, senere fødevareminister (S) i Danmark, Jytte Ritt Bjerregaard proklamerede, at hun i løbet af nogle årtier realistisk forestillede sig, at økologisk producerede landbrugsprodukter ville udgøre - dog kun 50%.

Fagfolk tog sig dengang til hovedet over en ministerudtalelse af den kaliber. Men i dag oplever man, at et nyt parti taler om 100%?

I årevis har man, især fra politisk hold, ihærdigt fokuseret på økologisk jordbrug som et muligt middel til at reducere de påståede miljø- og sundhedsmæssige forhold for vores fødevarer.

Det har dog altid været typisk for debatten fra dét hold, at der ikke fulgte dokumentation med men sædvanligvis i stedet stigende afgifter.¤

Landbrugets dyrkningsmetoder har muligvis nogle naturmæssige negative sider, men er det værre end fx den bagatelgrænse Danmark har accepteret for gensplejsede produkter, eller den mængde madsminke vi accepterer for fødevarer til eksport?

En omlægning af landbrug til 100% økologi (håndarbejde) vil medføre en svimlende nedgang i den samlede landbrugsproduktion. Skal der¤ kompenseres for denne produktionsnedgang, skal landbruget have en merpris i forhold til nuværende produktionspris vel i¤størrelsesorden 100% til 300% afhængig af, om der er tale om dyrehold eller dyrkede-produkter. Det er umuligt at fastsætte eksakte tal for de forskellige typer, for tingene hænger jo sammen.

Dansk landbrug ved 100% økologi vil kræve 2-300.000 medarbejdere i landbruget. Tænk tilbage til fyrrerne og halvtredserne. Det kunne måske være et gode for beskæftigelsen; men er det muligt?

Hvis partiet Alternativet's ønsker, for det gør de vel (?), går i opfyldelse, så vil alene de svimlende fødevarepriser knuse de danske husholdninger & samfundet.

Ved økologisk landbrugsdrift er der konstateret mangel på protein i kornet, flere bakterier og mere dioxin i økodyr, skimmel og svamp i afgrøderne med heraf følgende øget allergi og overfølsomhed hos både mennesker og dyr.

Hvorledes sådanne ulemper på kort og længere sigt vil indvirke på sundhedstilstanden hos befolkningen, kan vi ikke sætte tal på, men blot konstatere, at for 50 -100 eller endnu flere år tilbage, hvor landbrug var ved håndkraft, havde man i stor udstrækning mange sygdomme forårsaget af bakterier, skimmel, svamp og for få proteiner. 

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?