Et banebrydende eksempel fra Bornholm giver ansættelsesgaranti i fem år

Mmm..

Regeringen er ikke afvisende for ØD (brugerbetaling/forsikringspræmie) for medarbejdere i danske virksomheder. I hvert fald mener Erhvervs- og vækstminister Sass Larsen, at det ligefrem er en fremragende løsning, at arbejdsstyrken på slagterivirksomheden Danish Crown i Rønne bidrager økonomisk med en del af deres løn til styrkelse af driften på deres arbejdsplads.

Regeringen hævder, at den var nødt til at gå ind i forhandlingerne om det lukningstruede slagteri på Bornholm, fordi arbejdspladsen har vital betydning for både de ansatte og øboerne.

Også Fødevareforbundet NNF og Dansk Industri tilsluttede sig, at medarbejderne på slagterivirksomheden økonomisk måtte spæde til eller se sig fyret.

Bornholm er et sårbart sted i Danmark, hvor man ikke bare kan søge job i nabokommunen, fordi den ikke er der. Derfor er der nogen, der er nødt til at gøre noget ekstra for dem. Så det gjorde regeringen, udtaler ministeren.

Erhvervs- og Vækstministerens bidrag til løsning i Bornholm-sagen betegner han ligefrem som fremragende. Derfor er den bornholmske løsning måske anvendelig for virksomheder i det hele taget i Danmark, som kæmper med deres konkurrenceevne.

I stedet for fx at lukke en underskudsgivende virksomhed eller lade den flytte til udlandet kunne den måske reddes med økonomisk demokrati (ØD), som var tilfældet på Bornholm.

Danish Crown har måske bevidst eller ubevidst anvist, hvad der skal til for at fremskaffe det altafgørende for en dansk virksomhed: KONKURRENCEEVNE!

Medarbejderne, fagforeninger og regeringen er alle ved at svømme over af begejstring for den af Danish Crown udtænkte & skabte form for ØD!

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?