Det lyder utroligt og ikke betryggende, at ministre eller deres ministrerier skulle være så uvidende

Mmm..

Ministrene Carsten Hansen og Henrik Sass Larsen hævdede helt klart på et samråd i Folketingets udvalg for Landdistrikterne og øer den 26. august, at de ikke kendte til særlige problemer med at låne til bolig og erhverv i disse områder.

De var indkaldt sammen, da emnet hører hjemme i begge ministeriers område.

Samrådet drejede sig om de ellers alment kendte problemer med at få finansiering til at købe bolig eller etablere virksomhed i landdistrikterne.

Mange danskere har oplevet at få afslag på lån på trods af solid privatøkonomi eller sund virksomhedsdrift, og i mange tilfælde helt uden at banken eller realkreditten overhovedet havde gjort sig ulejlighed med at besøge den aktuelle ejendom.

Begge ministre bedyrede overraskende på mødet, at de ikke kendte til eksempler på problemet, og derfor bad om konkrete eksempler?

Den udfordring tager LDF (Landdistriktternes Fællesråd) nu op og starter en offentlig indsamling af eksempler på afslag på finansiering af privatbolig eller erhverv i landdistrikterne.

Landdistrikternes Fællesråd, Tlf. 5174 0062

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?