For politikerne har jo bestemt, at kornet ikke må få, hvad den kan leve af

Mmm..

Vore gødskningsregler har støt de seneste 25 år betydet lavt proteinindhold og lave udbytter i kornavlen. På grund af de danske særregler på miljøområdet er kvaliteten af den danske kornavl nu blevet så ringe, at svinene heller ikke kan leve af det!

For snart ti år siden skrev MEALS en række artikler om, at Danmark ikke mere og i stigende takt ville kunne brødføde sin befolkning. Det gav mange sure ytringer fra en del miljøorganisationer og politikere, men efterhånden,som realiteterne tårner sig op, er de fleste igen blandt vore daglige læsere. En redaktion som uden særinteresser skriver:

Hvad der sker, og hvad der kan ske

vil ofte¤have mulighed¤for at kunne stå distancen.

Vi er i Danmark, som i generationer tidligere havde verdensry, nået til et punkt, hvor fx indholdet af protein i dansk korn er faldet til det laveste niveau nogensinde.

Indholdet af protein i dansk korn er efterhånden faldet med ca. 20 procent, og i 2012 nåede vi det laveste niveau nogensinde. Samtidig har de danske høstudbytter været stagnerende. Det skyldes især danske særregler, som begrænser landmændenes brug af gødning.

Når jorden er udpint, så falder kvaliteten og størrelsen af kornavlen!

En følgevirkning er, og har været det i mange år, at brødproduktion i Danmark har været baseret på import af korn fra udlandet med tilstrækkelig kvalitet.

Emballagen viser dog danske forbrugere bølgende flotte kornmarker, men det må være marker, som også hører hjemme i udlandet!

Danmarks landbrugsjord er efterhånden så udpint, at dansk korn efterhånden betragtes som underlødigt.

Ifølge nye beregninger fra Videncentret for Landbrug lider erhvervet med de aktuelle priser et årligt nettotab på 3,3 mia. kr. som følge af de særligt restriktive danske gødningsregler.

De danske særregler reducerer ifølge beregningerne størrelsen af den samlede årlige høst med 1,3 mio. ton.

-

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?