Kunne lugt og smag have forhindret, at 14 mennesker døde af Listeria?

Mmm..

 

Nu står der Bedst før... på mange madvarer, du køber.

Årsagen til regeringens nye vidt favnende mærkningsordning på fødevarer er, at forbrugerne nu via deres Smag & Lugt selv afgør, om en fødevare intet fejler!

Ordningen skubber derved bedømmelsen af fødevarer over til forbrugerne og dermed i højere grad væk fra myndighederne, producenterne, butikkerne m.fl. Også restauranter,
kantiner, institutioner vil i mange tilfælde kunne sige, at de har smagt og lugtet til maden.

Med denne løse forbindelse til myndighedskontrol vil man naturligvis kunne spare megen kapacitet & ansvar hos fødevarekontrollen, som vel ikke bliver helt overflødig, men begrænset med udsagn om lugt & smag.

Med andre ord, bliver det i højere grad forbrugeren, som på eget ansvar står inde for holdbarheden af en stor del af vore fødevarer.

Fødevareminister Dan Jørgensen har, med sin nye mærkning, en filosofi om, at¤anspore forbrugerne til, at bruge deres sunde fornuft, fx inden de smider en vare i skraldespanden.

Det er naturligvis ikke skadeligt at bruge sin fornuft, og fx gøre opmærksom på, at vi skal have de gamle husmoderdyder tilbage. Smag på maden og lugt til den. Lugter fx mælken, som den plejer, så kan den drikkes.

Ifølge undersøgelser kan forbrugerne have svært ved at skelne mellem Sidste anvendelsesdato og Mindst holdbar til, fordi de to holdbarhedsmærkninger minder for meget om hinanden.

En ændring til Bedst før' kan være med til at skabe en klarhed, der kan bremse et stort madspild?

Men har madspild egenligt noget med fødevaresikkerhed at gøre?

 

 Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?