I 2004 anbefalede vi vore læsere i kystzoner at sælge deres huse og/eller andre bygninger

Det myldrer frem med "videnskabelige" forudsigelser om Danmark om 100 år til vands, til lands og i luften. Det seneste eksempel er, at vandstanden til den tid vil være steget med trekvart meter, så der bogstaveligt vil være tale om, at en betragtelig del af befolkningen vil stå ¤i vand til halsen.

Der har altid været spået om vejret, og fx har vi i vores arkiv en prognose om, at der om 500 år vil være tale om en stigning i vandstanden på cirka 60 meter.

Danmark er som bekendt tilhænger af forsigtigheds­princippet, så af hensyn til oldebørn og tipoldebørn etc. vil mange sikkert allerede nu forsøge at anskaffe sig en højt beliggende byggegrund, og måske også en højt beliggende gravplads.

Selvom det har meget lange udsigter, så finder regeringen, at det er nu man skal udvise rettidig omhu om kommende vandstandsstigninger.

Der bliver, hvis spådommen indtræffer, tale om en katastrofal situation for store dele af Danmarks befolkning. Landbrug og gartnerier vil være ubrugelige på grund af oversvømmede marker, mange dyrearter vil drukne, husdyr vil ikke kunne færdes ude, bygninger vil få enorme skader, havne- og boligbyggeri i kystzoner vil være udelukket etc etc.

De økonomiske tab for enorme antal danskere vil blive katastrofale, da deres ejendomme nærmest må betragtes som værdiløse. Arbejdspladser i de kæmpemæssigt berørte områder og byer vil forsvinde. I det hele taget vil Danmark blive et helt anderledes samfund, end vi kender til i dag.

Man må derfor gå ud fra, at politikerne tager højde for den situation, og ikke bare sætter en skatte- og afgiftslavine i gang.

Ganske vist har vi fx i år haft nogle heftige regnvejrsdage, men mon ikke, hvis vi bladrer lidt i vejrtjenstens kalender, vi kan finde vejrsituationer, som er eller minder om situationen for 2014?

Da der er umådeligt langt til år 2100, som er udgangspunktet for spådommen om vejret i Danmark, så kunne man måske foreslå, at man slog lidt koldt vand i blodet og så tiden lidt an?

Danmarks¤økonomi er i øjeblikket lidt trængt, og staten¤kan naturligvis¤derfor godt bruge nogle skatte- og afgiftskroner, men i så fald er det at gå for vidt nu at benytte spådomme¤om vejrsituationen¤næsten hundrede år ud i fremtiden¤¤for at løse et aktuelt selvskabt økonomisk problem.

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?