Regeringen landede årets finanslovsaftale med SF og Enhedslisten, og det er en aftale, som klart viser, at regeringen, på trods af landets økonomiske & arbejdskraftsmæssige dårlige situation, ikke nævneværdigt ønsker at skabe nye private arbejdspladser, som ellers kunne gavne netop regeringens egne¤vælgere.

Der er af finansministeren øjensynligt blevet brugt en del kunstkneb for at få finansloven til at holde helt ude på kanten af EU´s tilladelige underskud. Der har iblandt været nedskæringer & udskydelser af næsten hellige S, SF & EL kerneområder, som fx Satspuljen og Ulandspuljen. Og hvad bliver der af Togfonden?

Det tyder på, at regeringen ikke engang har nulvækst men snarere minusvækst!

Vælgerne må håbe, at der snarest bliver foretaget et objektivt eftersyn med alle kort på bordet, så de uden omsvøb får indblik i de faktiske økonomiske forhold, der¤råder, inden de skal sætte krydset på valgdagen. 

Befolkningen er træt af spin, for som statsministeren selv siger:

Spin er noget pjat!

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?