A-kassesystemet til en forsikringsordning

Kilde Ekstra Bladet: I et notat foreslår det markante folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil en dagpengeomlægning, der vil gøre hele a-kasse-systemet til en forsikringsordning.

I dybeste stilhed har Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokraternes formand for Folketingets beskæftigelsesudvalg i februar afleveret et reformforslag til dagpengekommissionen.

Forslaget vil revolutionere hele a-kasse-systemet til en rendyrket forsikringsordning, hvis det bliver til virkelighed. Reformen er beskrevet i et 14 sider langt notat, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Her foreslår Pernille Rosenkrantz-Theil, der er kendt som nær allieret med justitsminister Mette Frederiksen, tidligere beskæftigelsesminister, en privatisering af hele dagpengesystemet.

Staten skal ikke længere medfinansiere systemet. Det er ikke længere lovgiver, der fastsætter reglerne, lyder det ifølge Ekstra Bladet i notatet.

Desuden mener Rosenkrantz-Theil, at alle lønmodtagere skal tvinges ind i en a-kasse: Det skal være obligatorisk at være medlem af en a-kasse. Arbejdsløshed er så stor en økonomisk livsbegivenhed, at alle bør være forsikret mod den, står der i notatet.

Dagpenge-kontingentet skal arbejdsgiverne trække som en procentdel af folks løn. Til gengæld skal alle lønmodtagere betale mindre i skat. Skatterne skal nemlig sættes ned med et beløb, der svarer til de udgifter, som staten i dag har på dagpengesystemet.

Pernille Rosenkrantz-Theil mener altså, at dagpengesystemet skal forandres helt fundamentalt, hvis de nuværende huller skal lukkes, så færre falder ud.

I Rosenkrantz-Theil-modellen skal arbejdsgivere og lønmodtagere inden for de forskellige brancher selv aftale dagpengeperiodens længde, satsernes størrelse og genoptjenings-reglerne.

Det vil eksempelvis kunne betyde, at højtuddannede kan få højere dagpenge end i dag, men i en kortere periode. Til gengæld skal ufaglærte og lavtlønnede kunne få en lavere dagpengesats, men over en længere periode end i dag.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Pernille Rosenkrantz-Theils kommentar til dagpenge-notatet, men hun ønsker ikke at kommentere de enkelte elementer i forslaget.

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?