Landbrugsminister Dan Jørgensen (S) må vel så for første gang rose vore landmænd bare en lille smule

Stort set alle danske landmænd overholder nye grønne krav, viser ny opgørelse om ansøgningen til årets direkte landbrugsstøtte.

41.632 ansøgere har nu ansøgt om grundbetaling for 2015 til i alt 2,6 millioner¤hektar, viser NaturErhvervstyrelsens nye opgørelse af årets ansøgningsrunde til den direkte landbrugsstøtte i Danmark.

Mens der således er godt 800 færre ansøgere i forhold til sidste år, så søger ansøgerne støtte til stadig større arealer. I år har gennemsnitsansøgeren 62,5 hektar.

Stort set alle overholder grønne krav.

For første gang skal danske landmænd som følge af EU's landbrugsreform overholde nye grønne krav for at få den del af støtten som kaldes grøn støtte.

Ansøgningsrunden viser, at 369 landmænd ud af de 41.632 ansøgninger på forhånd har meddelt i deres ansøgning, at de ikke opfylder betingelserne for den grønne støtte. Dermed fraskriver de sig hele eller dele af den grønne støtte.

Et af de nye grønne krav til landmændene er, at de skal udlægge miljøfokusområder på fem procent af deres arealer. På landsplan er der behov for at udlægge 105.300 hektar.

Godt 40.000 hektar vil landmændene opfylde med randzoner/bræmmer, brak, lavskov og dele af marken, som er udlagt som fortidsminder og søer. Til de resterende 65.000 hektar er der anmeldt mere end 1,1 millioner¤hektar marker med efterafgrøder.

Dermed har landmændene anmeldt et betydeligt større antal marker med efterafgrøder, end der er behov for. Det giver dem fleksibilitet til at vælge hvilke af bedriftens marker, som de senest 20. august vælger at så efterafgrøderne på.

Knap 23.000 danske landmænd er i øvrigt ikke omfattet af kravet om miljøfokusområder, fordi de enten har mindre end 15 hektar, er økologer eller har en meget høj andel af permanent græs på bedriften.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?