Boykot & opbremsningen har sendt fødevaresektoren og agroindustrien helt ned i kælderen

Forventningerne til fremtiden i disse sektorer er nærmest ikke eksisterende, og det kan (vil) koste danske arbejdspladser.

Efter en årelang krise var der i begyndelsen af 2014 håb om bedre tider, men de seneste 12 måneder har været en lang nedtur for sektoren, og der er desværre yderligere betydelig grund til at
skrue ned for forventningerne til produktionen i denne type¤ danske fabrikker.

Det viser to nye konjunkturmålinger fra Landbrug & Fødevarer (L&F).

Ifølge målinger ser virksomheder i både fødevare- og agroindustrien samlet set sortere på fremtiden end nogensinde før.

Det er især en voldsom opbremsning i Kinas import samt Ruslands boykot af fødevarer fra EU, der helt har slået benene væk under en sektor, som i forvejen var svækket.

Dertil kommer en svag økonomisk udvikling på de store nærmarkeder i EU. Alle talte om, at et opsving var på vej, men dét er virkelig svært at få øje på ude i virkeligheden.

Man må i hvert fald konstatere, at der stadig ikke er nævneværdige tegn på vækst i privatforbruget.

"Mange i branchen havde nok ventet, at eksportmarkederne i Asien ville åbne sig og trække væksten. Den forventning er der stadig på langt sigt, men på kort sigt har, Asien ikke leveret den ventede vækst," siger Thomas Søby, cheføkonom i L&F.

Konjunkturmålingerne fra L&F viser, at virksomhederne i både fødevare- og agroindustrien har rekordlave forventninger til beskæftigelsen i Danmark.

I begge brancher er det manglende ordrer, som aktuelt udgør den største produktionsbegrænsning.

Den voldsomme opbremsning i fødevareeksporten til lande som Rusland og Kina har forlængst forplantet sig til de danske landmænd, som får lavere betaling for deres leverancer af blandt andet mælk og svinekød.

Landmændene er derfor fortsat i dyb økonomisk krise og har måttet indstille stort set alle større investeringer, hvilket i den grad rammer 
underleverandørerne i agroindustrien.

Aktivitetsniveauet i Danmark er nu det laveste nogensinde!

De seneste otte år har landbruget samlet set haft negative nettoinvesteringer, og det betyder i realiteten, at landmændene gradvist nedslider produktionsapparatet.

Situationen er, at mange landmænd er kørt så økonomisk fast, at de helt er afskåret fra at investere, og selv de økonomisk stærke landmænd har sat deres investeringsplaner i bero.

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?