Sammenholdets solidariske bestående er umuligt at opretholde, når indbyrdes dårlig økonomi skal løses & fordeles

Mmm..
Mange europæiske unioner mellem (vidt) forskellige lande har i tidens løb været etableret, men de er alle, og her taler vi om i årtusinder, styrtet sammen.
 
Den Europæiske Union (EU) tog sin begyndelse med traktaten om Det Europæiske Kul og Stålfællesskab KSF-traktaten. Den blev underskrevet den 18. april 1951 i Paris og trådte i kraft året efter med Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg som medlemmer. I årenes løb er kredsen af medlemslande gentagne gange blevet udvidet og tæller i dag 28 lande.
 

For tiden ser det vanskeligt ud for EU - måske ser det endog ud til at være begyndelsen til enden i den nuværende form eller i det hele taget?

I snart mange (for mange) år har der i EU hersket en udbredt laden stå til med hensyn til at lade medlemslande overskride vedtagne økonomiske regler. Det begyndte allerede for årtier siden med store overskridelser hos medstifterne af unionen Tyskland og Frankrig! Siden er denne tendens eskaleret slag i slag uden reelle konsekvenser fra EUs side.

Denne løsagtige iver fra EU's side om stordrift har naturligvis, som gang på gang i årtier beskrevet i mange artikler i Meals, ført til, at medlemslandene i alt for stort omfang nærmest har udvist ligegyldighed med hensyn til at overholde EUs økonomiske regler.

EU ligger, som den har redt!

Mon ikke det alligevel var i overensstemmelse med virkeligheden (sandheden), da den danske politiker Jytte Ritt Bjerregård (S) for en del år siden udtalte:

EU- parlamentet er ikke et rigtigt parlament.

I dag befinder en række medlemslande sig i en meget vanskelig - måske nærmest håbløs økonomisk situation fx Grækenland , men EU har hidtil solidarisk været parat med astronomisk uanede¤penge?

Hvor kommer alle de enorme penge fra?

Er det EU-landene der kautionerer?

Mon EU egentlig klar over, hvad den har med at gøre?

Eller befinder den sig drømmende i en lotto verden?

Vil man have ro i sindet om unioner, frarådes det at læse i historiebøgerne.

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?