Blå bloks 16 punkts plan lader sig ikke forsinke af taktiske manøvrer fra oppositionens side

Den tidligere regering (SR) ønskede ikke at vedkende sig 
globaliseringens vilkår om konkurrenceevne. Den mente tværtimod, at¤flere krav (byrder) til landbrugsproduktionen ville medføre så lange køer af kunder til Køb Dansk, at politiet måtte ud for at regulere færdslen.

Den form for overfortolket produktion har drastigt medført, at landbrugsbranchen i dag står med med en gæld på omkring 375 milliarder kroner.

Muligvis en uløselig størrelse, som den nye Venstre regering alligevel vil forsøge at gøre noget ved.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har ligeud sagt, at hun er klar til at gennemføre blå bloks 16-punktsplan uden oppositionen, hvis det bliver nødvendigt. 

Det kriseramte landbrug skal have hjælp nu og her!

Planen indeholder blandt andet en fjernelse af randzonerne og lempelser af en række miljøkrav, herunder udledningen af kvælstof, hvilket skal være med til at forbedre det danske landbrugs konkurrenceevne.

Ministeren gør opmærksom på, at planen bliver til lovforslag i efteråret og understreger, at hun er klar til at trumfe den igennem uden støtte fra oppositionen.

"Jeg vil også kunne lave den med det flertal, der står bag regeringen, for jeg synes, der har været nogle rygmarvsudmeldinger fra oppositionspartierne, som kunne tyde på, at der måske ikke er den største vilje til forhandling," siger hun til Børsen.

Hun vil indkalde til forhandlinger om landbrugsplanen efter sommer, hvor alle partier er inviteret med.

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?