Idealister må derfor anvise og dokumentere deres konkurrencemæssige synspunkter

Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, roser miljø- og landbrugsminister Eva Kjer Hansen for sit initiativ med at sikre fuld åbenhed om arbejdet med nye love og bekendtgørelser i Miljø- og Fødevareministeriet.

Denne manglende åbenhed har desværre givet idealister om miljø & landbrugsforhold alt for stor indflydelse med deraf branchemæssige uoprettelige underskud til følge.

Desværre har Landbrug & Fødevarer været alt for eftergivende med hensyn til at bekæmpe, at danske regler i mange tilfælde blev strammere (vidtgående) for danske landmænd end EU's krav.

Denne vidtgåenhed medførte alt for store låneoptagelser, som ingenlunde kunne dokumenteres i indtjening!

Men den form for idealisme uden økonomisk sammenhæng ønsker den nye miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu at slutte, og gør opmærksom på, at hun vil sikre fuld åbenhed, om hvornår ministeriets love og bekendtgørelser er baseret direkte på EU-krav, og hvornår de danske regler går videre end krævet af EU. Og hvis de danske regler er mere vidtgående, så vil konsekvenserne fremgå.

Dette initiativ vil utvivlsomt føre til mere fokus på, at danske virksomheder skal have samme vilkår som deres konkurrenter i andre EU-lande, samtidig med, at vi overholder EU-reglerne.

I daglige tale kaldes det overimplementering, når danske regler går videre end EU's krav. Og overimplementering koster hvert år den danske fødevareklynge mindst 2,9-4,6 milliarder kroner viser beregninger fra Landbrug & Fødevarer, og størstedelen af byrden bæres af landmændene.

Hver gang, en EU-regel bliver overimplementeret i Danmark, koster det på vores evne til at konkurrere. Derfor er det fremragende, at embedsmændene nu skal argumentere for, hvorfor de synes, vi i Danmark skal overimplementere, og hvad konsekvenserne vil blive, udtaler Karen Hækkerup.

Hun tilføjer, at 9 ud af 10 EU-regler, som implementeres i Danmark, bliver udformet som bekendtgørelser i ministerierne uden at komme til behandling i Folketinget. 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?