Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fjerner nu et eksempel på overimplementering, så danske landmænd på linje med landmænd i andre lande udelukkende får træk i landbrugsstøtten, når EU-reglerne kræver det, skriver Landdistrikternes Nyhedsmail.

46 landmænd er fejlagtigt blevet trukket i landbrugsstøtten mellem 2005 og 2014, uden at der var hjemmel til det. Nu får de derfor pengene tilbage, og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ændrer reglerne, så danske landmænd ikke længere bliver trukket i landbrugsstøtten, når de bryder reglerne om gylleudbringning på markerne. Danske landmænd skal selvfølgelig ikke trækkes i støtte på områder, hvor andre slipper.

Derfor ændres det til, at Danmark ikke går længere med kravene end EU kræver. NaturErhvervstyrelsen er i færd med en grundig gennemgang af reglerne, så vi sikrer os, at den slags ikke sker.

Europæiske landmænd skal leve op til en række krav, når de udbringer husdyrgødning, men Danmark har trukket landmændene i landbrugsstøtte via såkaldt krydsoverensstemmelse, hvis landmændene ikke levede op til kravene.

Selvom landmændene ikke længere bliver trukket i støtte, vil de fortsat skulle overholde de nationale regler og får en bøde, hvis de bryder reglerne.

Men det har været et eksempel på overimplementering, viser en større gennemgang af reglerne på området, som NaturErhvervstyrelsen er i gang med, og derfor vil danske landmænd, på linje med andre EU-landes praksis, ikke længere blive trukket i landbrugsstøtte, hvis de ikke lever op til kravene for udbringning af gylle.

I alt er 46 landmænd blevet trukket i landbrugsstøtte i årene 2005-2014. NaturErhvervstyrelsen genoptager nu samtlige sager, så de landmænd, der er blevet trukket i støtte, kan få deres penge tilbage, og Miljøstyrelsen afnotificerer bestemmelserne som en del af den danske Nitratdirektivimplementering overfor EU.

Samtidig ændrer Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen nu i husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse.

Miljø- og fødevareministeren fjerner nu støttetræk på de dele af KO-kravet for udbringning af husdyrgødning, der har til formål at mindske ammoniakfordampningen.

Det giver eksempelvis ikke længere støttetræk:

Hvis fast husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse, der bliver udbragt på arealer uden etablerede høstafgrøder, ikke bliver nedbragt inden seks timer.

Hvis kravene om, at udbringning kun må ske ved nedfældning på bestemte arealer, ikke bliver overholdt.

Hvis husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse bliver udbragt på lørdage, søndage eller helligdage på arealer, som ligger nærmere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder eller landzone udlagt til boligformål.

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?