Men der er fortsat en kedelig bagtrop, som må se at få løst problemet
 
De fleste producenter af kødpålæg, som Fødevarestyrelsen har besøgt i forbindelse med en kontrolkampagne, har styr på, hvordan de kan forebygge listeria i deres produkter.
 
Seks ud af syv virksomheder gik gennem kontrollen uden anmærkninger for hverken hygiejne, egenkontrol eller sporbarhed på deres produkter!

For disse virksomheder så det naturligvis godt ud!
 
...Men der er stadig behov for at fortsætte vejledningsindsatsen og måske konsekvenserne over for en del virksomheder!
 
Et af initiativerne i fødevareforliget går netop ud på at udarbejde mere vejledningsmateriale og redskaber til virksomhederne, som de kan bruge i deres kontrol for listeria.
 
Listeria er jo en lumsk bakterie, der er god til gemme sig i produktionen.
 
Derfor er det meget vigtigt, at virksomhederne til stadighed har fokus på at undgå listeria.
 
Det gælder især virksomheder, som producerer fx kødpålæg og fiskeprodukter med lang holdbarhed, og hvor bakterien har gode vækstmuligheder, siger sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Annette Perge.
 
I alt blev 67 virksomheder kontrolleret, heraf fik 10 en eller flere anmærkninger. Der blev¤givet 12 indskærpelser, 1 påbud og 1 bøde.
 
Læs rapporten (pdf) på foedevarestyrelsen.dk
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?