Kilde: Kræftens Bekæmpelse En sund barndom er fundamentet for sundhed senere i livet. Sådan lyder i hvert fald introduktionen til det engelske skolefrugt program. Her har man planlagt, at alle børn mellem 4 og 6 år hver dag skal have et stykke gratis frugt i skolen. Dette sker som en national kampagne for at forbedre børns kost. Projektet har været gennem sin første pilotfase, hvor der blev delt frugt ud til børn på 33 skoler. I marts starter projektets anden pilotfase, hvor ordningen skal afprøves på 500 skoler. Når projektet bliver landsdækkende, vil der skulle deles frugt ud på 16.000 skoler med i alt 2 millioner børn. Det årlige budget for den landsdækkende ordning forventes at blive på 30-40 mio. £. Målsætningen er, at ordningen er landsdækkende fra 2004. På længere sigt vil den engelske skolefrugtordning inddrage andre initiativer for at støtte sunde kostvaner. "Grab 5” er et andet projekt, der er rettet mod 7-11 årige børn fra lavindkomstgrupper for at øge deres indtag af frugt og grønt. Projektet satser på samarbejde i lokalmiljøet og lægger meget af planlægningen af indsatsen ud på skolerne. Projektet er igangsat af Sustain, der er en interesseorganisation, der arbejder indenfor en lang række områder som sundhed, velfærd, landbrug, arbejdsmiljø, kultur og udligning af sociale skel. Grab 5 er lige påbegyndt som pilotprojekt i tre lavindkomst områder: Lambeth, Leeds og Plymouth. Skolernes interesse har været meget stor og der forventes derfor ingen problemer med at rekruttere skoler. Områder som det forventes, at skolerne kan arbejde med, er undervisningsmaterialer, smagsprøver, madlavning, frugtboder, forældre involvering, dyrkning af grønsager og gratis måltider. Ved at lægge planlægningen og udførelsen ud til skolerne er det håbet, at skolerne tager ejerskab for projektet og at indsatsen fortsætter, efter at projektperioden er udløbet.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?